Топола – Председник Општинског већа општине Топола Владимир Радојковић, сазвао је 49. седницу Општинског већа  за 31. мај са  почетком у 8:00 часова.

За ову седницу предложен је Дневни ред сачињен од скоро 50 тачака.

Пред већницима ће се наћи утврђивање Предлога Одлуке о изради прве измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Наталинци у општини Топола у делу радне зоне и утврђивање Предлога Одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за прву измену и допуну Плана генералне регулације насеља Наталинци.

Разматраће се Предлог  Решења о измени Решења о именовању Комисије за планове, Предлог Одлуке о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета општине Топола за 2022. годину, Предлог Комисије за оцењивање пројеката медијских садржаја који се финансирају из буџета општине Топола у 2022. години о расподели средстава са образложењем.

Чланови општинског већа разматраће Предлог  Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Карађорђе“ у Тополи и  Предлог Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Милутин Јеленић“ у Горњој Трнави. Такође ће се разматрати и Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола.

Већници ће се упознати са  Записником о инспекцијском надзору у Општинској управи општине Топола број 038-038-14/2022-02 од 24.05.2022.године.

Разматраће се захтев Фортуна маркета д.о.о Арнђеловац за прецизирање рока исељења Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола.

На Дневном реду је и разматрање захтева директора „Клока Бери“ за сарадњу на пројекту ГИС и за изнајмљивање просторија Дома културе у Наталинцима.

Дневним редом је предвиђено разматрање Извештаја главног урбанисте Општинске управе Општине Топола о извршеном прегледу спортске сале ОШ „Карађорђе“ у Тополи. Разматраће се и  предлог решења о одређивању општинских, некатегорисаних путева и улица на територији општине Топола или њихових делова предвиђених за рехабилитацију у виду обраде постојећег коловоза и наношења туцаничког застора.

Одборник Дејан Манојловић поднео је захтев који ће се разматрати, а тиче се доношења и  спровођења одлуке о куповини парцеле за потребе проширења гробља у селу Крћевац.

На Дневном реду је и низ појединачних захтева за разне инфраструктурне радове које су поднели појединци или председници Месних заједница, такође је поднето и низ захтева за финансијску помоћ за лечење и за надохнаду штете од уједа паса луталица.

ТопПрес