Ветеринарска инспекција „чешља“ све објекте где се продаје храна, до сада су намирнице заплењене код скоро 250 продаваца

Ветеринарска инспекција „чешља“ све објекте где се продаје храна, до сада су намирнице заплењене код скоро 250 продаваца

Ветеринарски инспектори Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде планирају појачан надзор над прометом хране животињског порекла у време наступајућих празника. У време сезоне свињокоља, апелујемо да се без изузетака прегледају узорци закланих свиња на присуство трихинеле, како би се избегле нежељене последице по здравље грађана, саопштило је Министарство.

Појачан надзор у промету се обавља у складу са принципима анализе ризика (ризична места, ризични начини пословања, недозвољена трговина и сл.), а у сваком случају на местима где се у празничне дане очекује већа понуда али и потражња.

Ветеринарска инспекција, у складу са поделом надлежности и овлашћењима која поседује, обавља стални надзор у објектима који производе, складиште и стављају у промет храну животињског порекла. Контроле безбедности и квалитета хране у промету спроводе се континуирано, кроз самосталне, организоване и контроле по пријавама потрошача.

Контролишу се сви субјекти који стављају храну животињског порекла у промет – специјализовани малопродајни објекти (месаре, рибарнице, продавнице млечних производа), продавнице деликатеса, самопослуге, мегамаркети, ресторани, посластичарнице, пекаре, киосци брзе хране и зелене пијаце.

Ветеринарска инспекција која врши надзор над производњом и прометом хране животињског порекла у свих 25 управних округа, од 1. јануара до 30. новембра ове године, кроз 7.359 редовних и ванредних службених контрола у специјализованим малопродајним објектима (месаре, рибарнице, продавнице млечних производа) као и самопослугама, продавницама деликатеса, угоститељским објектима, објектима брзе хране, пијацама и другим објектима, утврдила 1.302 неусаглашености.

Том приликом наређено је 1.231 корективних мера, издато је 1.039 решења и поднето је 232 пријаве надлежним прекршајним и привредним судовима.

Разлог повлачења хране је најчешће недостатак следљивости у производњи и промету, непостојање прописане декларације на производима, истек рока трајања производа, али и микробиолошки параметри изнад референтних вредности за одређену храну.

Наведени ефекти службених контрола хране представљају резултат повећаног обима ванредних надзора у промету који су извршени, нарочито са узорковањем ради контроле безбедности хране.

Висина казне за субјекте у пословању са храном, било да се ради о производњи или промету, су прописане Законом о безбедности хране. Износ казне зависи да ли се ради о привредном преступу, прекршају или физичком лицу, односно о врсти учињеног казненог дела, а коначну казну прописује надлежни Суд.

Износ казни је предвиђен Законом о безбедности хране и за правна лица и износи од 300.000 – 3.000.000 динара, за предузетнике од 250 – 500.000 динара, а за физичка лица од 30 – 50.000 динара.

Скрећемо пажњу потрошачима да храну животињског порекла купују на местима која су под надзором ветеринарске инспекције, као и да обрате посебну пажњу на означавање и декларисање хране у промету, као и да не купују храну животињског порекла на нерегистрованим местима односно да се у потпуности понашају са пажњом доброг купца, те да сваку уочену неправилност без одлагања пријаве надлежном ветеринарском инспектору, наведено је у саопштењу.

ТопПрес/ Извор: Телеграф.рс, Танјуг