Влада Србије донела је  Уредбу о условима, висини, обухвату пензија и динамици исплате новчаног износа као увећања уз пензију.

Том уредбом прописано да ће се новчани износ као увећање уз пензију исплаћивати корисницима старосне, превремене старосне, инвалидске и породичне пензије, која од децембра ове године до новембра 2023. године, не прелази износ од 43.645,99 динара, саопштено је из Владе.

Додаје се да ће се тај новчани износ исплаћивати месечно уз пензију у поменутом временском интервалу.

Влада је саопштила да то представља наставак спровођења мера заштите и побољшања стандарда корисника права пензијског и инвалидског осигурања.

Прецизирано је и да ће се корисницима пензије сматрати и инвалиди рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности.

Изменом Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности, за још једну годину продужен је период примене ограничења повећања пореске основице, на највише до 10 одсто годишње у случају када се износ основице повећа у односу на износ утврђен за претходну годину.

Додаје се да ће ограничење повећања пореске основице највише до 10 одсто годишње примењивати закључно са 2023. годином.

Напомиње се да ће чланови Владе усвојили документ „Мапа пута за подршку енергетици у Републици Србији“, који представља неопходан корак ка обезбеђивању секторске буџетске подршке Европске уније Републици Србији у износу од 165 милиона евра.

Документ, који је од изузетног значаја за даљи развој енергетске стабилности у Републици Србији, представља институционални одговор на општу енергетску кризу, кроз подршку угроженим домаћинствима и малим и средњим предузећима и важну стратегију ка транзицији чисте енергије, укључујући диверсификацију извора енергије.

У саопштењу се напомиње да је на седници донета и Стратегија развоја система извршења кривичних санкција за период 2022 – 2027. године која има циљ унапређења заштите друштва од криминалитета хуманим извршавањем кривичних санкција и превенцијом поврата.

Како се наводи, Стратегијом су прописане мере и активности којима је омогућено редовно праћење даљег развоја система извршења кривичних санкција у циљу заштите друштва од криминалитета, побољшање услова у којима се кривичне санкције извршавају и примену савремених метода и техника третмана да осуђена лица стекну нове вештине и знања и успешно се интегришу у друштвену заједницу.

Влада Србије је усвојила концепт политике развојног финансирања у области предузетништва у Републици Србији.

Саопштено је да је у питању унапређени оквир који би требало да обезбеди позитиван утицај на извозне активности кроз побољшање приступа финансирању извоза, стварајући боље окружење за нове привредне субјекте и могућности за раст финансирања капиталом.

ТопПрес/ Извор: Танјуг