Влада Србије наставиће да кредитира предузећа чије је пословање усмерено на тржишта Русије Украјине и Белорусије.

Држава је препознала потребу за одобравањем додатних 500 милиона евра помоћи како би одржала ликвидност и тиме је укупан износ средстава пласираних путем прве гарантне шеме достигао 2,5 милијарди евра.

Истовремено, рок за пуштање кредита у течај је продужен до 31. јула 2022. године.

Иначе, држава је до сада издвојила око 8,8 милијарди евра за помоћ привреди и грађанима, а једна од мера је била доношење Уредбе о утврђивању гарантне шеме.

Продужено кредитирање омогућено је након сто је Влада Србије данас усвојила Закључак о Анексу 2 Основног уговора о гаранцији Републике Србије за кредитирање привреде услед продуженог негативног утицаја пандемије.

Реч је о подршци за око 1.400 предузећа, која ће имати могућност да користе другу гарантну шему за рефинансирање обавеза из прве гарантне шеме.

Банкама је омогућено закључење анекса уговора којим ће корисници кредита моћи да рефинансирају обавезе из прве гарантне шеме, а циље је побољшање њихових отплатних капацитета.

Влада донела мере за отклањање последица скока цене гаса

Влада Србије данас је усвојила Уредбу о привременој мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у случају поремећаја на тржишту природног гаса.

Циљ Уредбе је отклањање последица скока цене природног гаса као начин ублажавања последица енергетске кризе, а у циљу заштите привреде и грађана који су упућени на коришћење овог енергента.

Како би се обезбедило нормално снабдевање свих потрошача природним гасом, неопходно је да се обезбеди право на надокнаду разлике у цени природног гаса набављеног из увоза и цене природног гаса из увоза која се користила за обрачун цене за даљу продају снабдевачима, јавним снабдевачима и крајњим купцима за новембар 2021. године.

Такође, неопходно је да се обезбеди и право на надокнаду разлике у тренутној цени природног гаса произведеног у Републици Србији, у односу на исти месец 2021. године.

На данасњој седници је усвојена и Уредба о обвезницама система енергетског менаџмента – СЕМ чиме је проширен обухват Обвезника система енергетског менаџмента.

Овом уредбом се ближе утврђују критеријуми на основу којих се утврђују Обвезници СЕМ-а и то јединице локалне самоуправе и градске општине са више од 20.000 становника, други органи и организације Републике Србије нарочито узимајући у обзир површину и врсту објекта који користе.

У сектору производње гранична вредност потрошње примарне енергије која дефинише Обвезнике система енергетског менаџмента је са 29,08 GWh спуштена на 25 GWh.

У сектору трговине, гранична вредност потрошње примарне енергије је са 16,63 GWh спуштена на 7GWh.

Годишњи циљеви уштеда енергије за Обвезника система енергетског менаџмента за текућу календарску годину је уштеда на свакој локацији 1 одсто примарне енергије која је утрошена на тој локацији у претходној календарској години по јединици производа или еквивалентног производа.

У јавном сектору се очекују годишње уштеде енергије од око 6,9GWh на основу чега се очекује смањење трошкова за енергију и енергенте у буџету од око 46,3 милиона динара.

ТопПрес/ Извор: Танјуг