Влада Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о ограничењу висине цена основних животних намирница попут шећера кристала у паковању од једног килограма, брашна типа T- 400 глатког у паковању до пет килограма, укључујући и пет килограма, брашна типа Т-500 у паковању до пет килограма, укључујући и пет килограма, јестивог сунцокретовог уља од једног литра.

Такође, ограничење цене се односи на свињско месо – бут и UXT млеко са 2,8 процената млечне масти у паковању од једног литра, а циљ је ове мере даља заштите тржишта, односно спречавања деформација у формирању цена наведених роба, које су изузетно важне за снадбевање потрошача, а нарочито сиромашнијих социјалних категорија.

Уредбом, која ће се примењивати 90 дана, ограничавају се произвођачке цене и цене у трговини на велико и мало наведених намирница, тако да не прелазе ниво цена тих производа на дан 15. новембра 2021. године.

На седници је усвојен Програм управљања отпадом за период 2022 – 2031. године, којим се утврђују стратешки циљеви у овој области, омогућава смањење штетног утицаја на животну средину и климатске промене и омогућава остваривање предуслова за коришћење отпада у циркуларној економији. Програмом је предвиђено и усвајање Акционога плана за период од 2022. до 2024. године.

У оквиру преговора за приступање Европској унији Србија је кроз Поглавље 27 започела процес успостављања система управљања отпадом и његовог прилагођавања регулативи Европске уније.

Имајући у виду да је финансијска подршка туристичкој привреди у протеклом периоду имала позитивне ефекте на развој и унапређење српског туризма, усвојена је Уредба о условима и начину доделе коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде.

Средства су намењена за пројекте физичких и лица и привредних друштава у овој области, а који се односе на изградњу, уређење и реконструкцију хотелских и других смештајних капацитета, ресторана и објеката спортско-рекреативног и забавног садржаја, рестаурацију руралних објеката и њихово претварање у туристичке капацитете, унапређење маркетинга, као и изградњу туристичке инфраструктуре.

Квалификовање пројеката обављаће Фонд за развој.

Влада је усвојила и Уредбу о утврђивању Програма финансирања пројеката од јавног интереса које реализују удружења са територија изразито недовољно развијених општина (јединица локалне самоуправе из четврте групе) у 2022. години.

За реализацију програма Влада је определила 15.000.000 динара за пројекте из области запошљавања, културе, безбедности, животне средине, здравља, родне равноправности и социјалних питања.

У циљу институционалне подршке и јачању капацитета регионалних институција у контексту спровођења регионалне политике, на седници је усвојена и Уредба о утврђивању Програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2022. години. Програм предвиђа финансијску подршку регионалном развоју и јачање капацитета јединица локалних самоуправа и акредитованих регионалних развојних агенција (ARRA), као и потенцијалних и постојећих привредних субјеката. Такође, пружа подршку повезивању свих субјеката регионалног развоја на националном, регионалном и локалном нивоу у циљу спровођења политике регионалног развоја.

На данашњој је седници донета и одлука о образовању Националног комитета за обезбеђивање у ваздухопловству чији су задаци давање препорука за усклађивање деловања надлежних органа који спроводе мере и поступке обезбеђивања у ваздухопловству, утврђене Националним програмом из ове области, као и анализа, спровођење мера и давање препорука за усклађивање програма са информацијама о новим опасностима, технологијама и техником.

ТопПрес/ Извор: Танјуг