Домаћа грађевинска индустрија може да рачуна на скору помоћ државе приликом конкурисања за послове. Оно што је био највећи проблем – одговарајуће гаранције како би постали главни извођачи радова, биће превазиђено кроз државне подстицаје.

Влада Србије усвојила је на седници Одлуку о образовању радне групе за координацију и утврђивање мера за подстицај домаће грађевинске индустрије.

– Радну групу ће чинити представници Министарства грађевинарства, Привредне коморе Србије, Министарства привреде, Удружења банака Србије, грађевинских и путарских компанија – саопштила је Влада Србије. – Задатак радне групе је да направи акциони план с мерама које би компанијама из Србије олакшале добијање послова. То подразумева да ће се радити, између осталог, на програму субвенција за опрему за грађевинске и путарске компаније и на лакшем добијању гаранција које им тренутно отежавају слабији резултати постигнути у периоду када су били финансијски уништени. Због тога нису у могућности да добију гаранције и буду главни извођачи.

На седници Владе, одржаној у четвртак, усвојен је и акциони план за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом у Републици Србији 2017-2020. за 2019. годину, као и више уредаба. Реч је о Уредби о критеријумима одрживости биогорива чији је циљ да се критеријуми из европског пренесу у домаће законодавство и успостави систем њихове верификације. На тај начин биогорива која се произведу у Србији или набаве из извоза моћи ће да се рачунају за потребе достизања националног циља Србије у сектору саобраћаја.

Санација клизишта

Влада је у четвртак у сврху обнове инфраструктуре, оштећене и порушене због града и поплава у јуну 2019, издвојила 1,2 милијарде динара. Донета је уредба којом се утврђује Државни програм обнове комуналне инфраструктуре, мостова, путева другог реда и санације клизишта на појединим путним правцима као и мере које треба предузети, редослед спровођења, рокове за спровођење и органе државне управе надлежне за координацију ових активности.

ТопПрес/ Извор: Вечерње новости