На крају другог тромесечја ове године у добровољне пензијске фондове је уплаћивало 214.040 људи, па учешће корисника услуга пензијских фондова у укупном броју запослених износи 9,5 одсто, показује извештај Народне банке Србије (НБС) о сектору добровољних пензијских фондова у Србији за други овогодишњи квартал.

Нето имовина фондова на крају другог тромесечја је износила 47,8 милијарди динара и била је нижа за 2,2 одсто него на крају претходног тромесечја.

Укупне уплате у другом кварталу су износиле 943,86 милиона динара, а чланови су повукли 947,97 милиона динара.

Структура улагања имовине фондова у овом периоду се није знатније променила у односу на претходни, па су највећи удео имале државне обвезнице, које су чиниле 75,3 одсто укупне имовине.

Средства на кастоди рачунима и процени депозити банака чинили су 9,2 одсто а акције 15,1 проценат.

Није се променила ни структура корисника по полу и износу њихових средстава јер су већину чинили мушкарци, који у укупном броју корисника учествују са 57,1 одсто.

Просечна старост корисника добровољних пензијских фондова на крају другог тромесечја је износила око 47 година, а највише је било корисника између 40 и 60 година, око 62 процента.

Од укупних уплата 38,4 одсто су чиниле индивидуалне уплате, а 33,6 одсто уплате послодаваца који као обвезници својим запосленима уплаћују доприносе у пензијски фонд, док се 28 одсто односило на уплате преко пензијских планова.

Укупан износ уплата у добровољне пензијске фондове у другом кварталу је износио 0,94 милијарде динара, наводе из НБС.

Додају да, иако највећи број уплата реализују послодавци, који плаћају за своје запослене, приметан је и раст индивидуалних уплата доприноса, изузев током последња два тромесечја ове године, када су смањене индивидуалне уплате.

ТопПрес/  Извор: Танјуг