За мале фирме, предузетнике и задруге бесповратно три милијарде динара

За мале фирме, предузетнике и задруге бесповратно три милијарде динара

Министарство привреде расписало је јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2022. години, износу око 3,1 милијарду динара.

Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и уз подршку пројекта „Србија и ЕУ – Опрема за привреду“ који финансира ЕУ додељује бесповратна средства микро и малим предузећима, предузетницима и задругама.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31. децембра.

Од укупно 3,1 милијарду динара, Министарство привреде обезбедило је 1,9 милијарди динара, а ЕУ бесповратна средства и техничку подршку за спровођење пројекта у укупном износу од 11 милиона евра.

Циљ Програма јесте подршка инвестицијама и подстицај бржем привредном развоју.

Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке нове опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара и нове опреме за извођење грађевинских радова.

Привредни субјекти који испуне услове програма и којима банке, односно лизинг компаније укључене у реализацију програма, условно одобре кредит односно финансирање могу остварити право на суфинансирање до 25 одсто од нето вредности опреме која се набавља.

Учешће привредних субјеката износи пет одсто од укупне вредности опреме, док се остатак обезбеђује из кредита пословних банака или финансијског лизинга лизинг компанија укључених у спровођење програма.

Висина бесповратних средстава која се може доделити привредном субјекту одређује се у односу на број запослених на неодређено време на дан 31. децембра 2021. године по евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања: један запослен до 1,0 милион динара, двоје до петоро запослених до 2,5 милиона динара, шест и више запослених до 5,0 милиона динара.

Пријаве за доделу бесповратних средстава, заједно са осталом документацијом и захтевом за кредит односно финансијски лизинг, предају се или достављају електронски у једној од експозитура или филијала пословних банака и лизинг компанија које учествују у реализацији овог програма.

ТопПрес/ Извор: Танјуг

KOMENTARI