Министарство унутрашње и спољне трговине објавило је Позив произвођачима хлеба за куповину брашна „Т-500“ по субвенционисаним ценама из робних резерви, у количини од 32.500 тона до 21. марта.

Право на субвенцију имају сви произвођачи хлеба са територије Србије, који су у моменту доношења Уредбе о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500“ били регистровани за обављање поменуте делатности, објављено је на сајту Министарства.

Максималне количине брашна које произвођачи хлеба могу купити биће одређене пропорционално њиховој производњи хлеба од брашна „Т-500“ по максималној произвођачкој цени од 46,31 динара по векни и намераваној производњи по произвођачкој цени од 46,31 динар по векни или другој произвођачкој цени, коју одреди Влада Србије до 31. маја 2024.

Произвођачи хлеба се могу пријавити попуњавањем и скренирањем обрасца који се налази на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине, а који се шаље на мејл адресу: трговина@муст.гов.рс.

Министарство ће коначне спискове, са одређеним максималним количинама брашна, доставити Републичкој дирекцији за робне резерве.

Произвођачи хлеба који се нађу на списковима у обавези су да са Републичком дирекцијом за робне резерве закључе уговоре о куповини брашна.

Пшенично бело брашно „Т-500“ преузимаће се из складишта Републичке дирекције за робне резерве у паковању од 50/1 кг нето масе или у ринфузном стању.

Цена брашна из робних резерви износи 22 динара по килограму, без пореза на додату вредност.

Након извршене уплате средстава, произвођачи хлеба ће добити писани налог за преузимање пшеничног брашна „Т-500“ из млинова, где ће се вршити млевење за потребе Републичке дирекције за робне резерве.

Трошкове транспорта брашна сносе произвођачи хлеба.

Контакт телефон за додатна питања је 011/361-9733, наводи се на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине.

ТопПрес/ Извор: Танјуг