За свако новорођенче са територије општине Топола по 40.000 динара

За свако новорођенче са територије општине Топола по 40.000 динара

Топола – На седници Општинског већа општине Топола, која је одржана дана 26. марта 2021. године донет је Правилник о финансијској подршци породици са децом са територије општине Топола, којим се између осталих права утврђују услови, висина, начин остваривања и исплате права на новчану накнаду за новорођену децу са територије општине Топола, објављено је на сајту општине Топола.
Новчана накнада за новорођену децу са тероторије општине Топола исплаћује се једнократно из средстава буџета општине Топола у износу од 40.000,00 динара за свако рођено дете са територије општине.
Правилник се примењује за децу рођену од 03.10.2020. године па на даље.
Рок за подношење захтева надлежном органу Општинске управе општине Топола је најкасније до навршених шест месеци живота детета.
Захтев за остваривање права на новчану накнаду за новорођену децу на подручју општине Топола може се преузети на шалтеру писарнице Општинске управе општине Топола и званичној презентације општине www.topola.rs.
Особа за контакт:
Марија Обрадовић, сарадник за област друштвене бриге о деци,
телефон: 6811-069; 064/8614-209,
e-mail: marijaobradovic@topola.com
ТопПрес

KOMENTARI