Фото: ТопПрес

Топола – Привремени орган општине Топола на седници одржаној дана 29.12.2023. године донео је О Д Л У К У о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2023. годину, објављено је на сајту општине Топола.

Усваја се Предлог Одлуке о избору корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2023. годину, број 326-222/2023-03 од 28.12.2023. године, Комисије за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола и одобравају подстицајна средства у укупном износу 2.295.877,09  динара.

Средства су одобрена за 73 захтева а листу пољопривредника можете погледати ОВДЕ. 

ТопПрес