Чачак – На Агрономском факултету у Чачку биће одржан (17 – 18. марта) 28. Симпозијум о биотехнологији који је увек окупљао универзитетске и научне раднике из свих држава Балкана. Они су у сажетом облику представљали резултате својих истраживања и тако је ово Саветовање, кроз године, постало дуговека школа о напреднијој пољопривреди и здравијем животу. И ово је највремешнији научни скуп у овом делу Србије.

То је, до сада, био Симпозијум о биотехнологији са међународним учешћем, а од ове године, по први пут, јесте Међународни симпозијум биотехнологије, о чему је АФ објавио и позив на енглеском, који следи…

1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOTECHNOLOGY

(28th SYMPOSIUM ON BIOTECHNOLOGY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION)

17–18 March 2023, Čačak, Republic of Serbia

Dear Colleagues,

Our 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOTECHNOLOGY (28th SYMPOSIUM ON BIOTECHNOLOGY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION) will take place at the Faculty of Agronomy, Čačak, Serbia on 17–18 March 2023. We are sure that the designed model of the Symposium (an international scientific meeting) will enable all interested parties to take part in this scientific event and thus contribute to its continuing tradition. We are convinced that many experts and dear colleagues from abroad will join us.

ТопПрес/ ГЗС