Заказана десета седница Скупштине општине Топола, на Дневном реду преко 40 тачака

Заказана десета седница Скупштине општине Топола, на Дневном реду преко 40 тачака

Топола – Председник Скупштине општине Топола Владимир Радојковић сазвао је десету седницу Скупштине општине Топола за сутра, са почетком од девет часова.

За ову седницу је предложен Дневни ред сачињен од 42 тачке.

Дневни ред

Усвајање Извода из записника о раду 9. седнице Скупштине општине Топола,

 1. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику СО Топола Јовановић Кристини из Светлића у Скупштини општине Топола,
 2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику СО Топола Ђурђевић Јасмини из Божурње у Скупштини општине Топола,
 3. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику СО Топола Васић Ненаду из Јунковца у Скупштини општине Топола,
 4. Давање свечане изјаве – полагање заклетве,
 5. Предлог Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину,
 6. Предлог Одлуке о Завршном рачуну  буџета општине Топола за 2020. годину,
 7. Предлог Одлуке о расписивању јавног огласа за избор директора Јавно комунално стамбеног предузећа „Топола“,
 8. Предлог Решења о именовању Комисије за избор директора Јавно комунално стамбеног предузећа „Топола“,
 9. Разматрање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из  Програма пословања ЈКСП „Топола“ за период 01.01.-31.03.2021. године,
 10. Разматрање Прве измене и допуне Програма пословања ЈКСП „Топола“ за 2021. годину,
 11. Разматрање Ценовника основних комуналних услуга Јавног комунално стамбеног предузећа „Топола“ Топола,
 12. Разматрање захтева Привредног друштва АСА ЕКО доо за промену цена комуналних услуга,
 13. Разматрање Прве измене планираног програма субвенција СОФК „Карађорђе“ за 2021. годину,
 14. Предлог Решења о разрешењу и именовању секретара Општинске изборне комисије,
 15. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника, секретара и заменика секретара Комисије за спровођење избора за чланове савета Месних заједница,
 16. Предлог Решења о измени Предлога Решења о именовању Комисије за вођење поступка и доношења решења по захтеву за враћање земљишта за општину Топола,
 17. Предлог Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Топола,
 18. Предлог Одлуке о приступању израде Студије о процени утицаја на животну средину за израду Плана генералне регулације насеља Топола,
 19. Предлог Одлуке о Првој измени Просторног плана општине Топола,
 20. Предлог Одлуке о не приступању израде Студије о процени утицаја на животну средину за Прву измену Просторног плана општине Топола,

 

 1. Разматрање измене и допуне Правилника о раду Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола,
 2. Разматрање Прве измене  Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој органиацији „Опленац“ Топола,
 3. Разматрање Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Топола за период 01.01.2020. – 31.12.2020. године,
 4. Предлог Правилника о измени Правилника о платама и утврђивању коефицијената за лица која бира и поставља Скупштина општине, Општинско веће и Председник општине Топола,
 5. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Средње школе „Краљ Петар I“ Топола испред оснивача,
 6. Предлог Решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације,
 7. Предлог решења о именовању Одбора за друштвено-економски развој, привреду и финансије Скупштине општине Топола,
 8. Предлог решења о именовању Одбора за рад и развој месних заједница Скупштине општине Топола,
 9. Предлог решења о именовању Одбора за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака о делова насељених места Скупштине општине Топола,
 10. Предлог решења о измени Решења о именовању Одбора за избор и именовања Скупштине општине Топола,
 11. Предлог решења о именовању Одбора за прописе и управу Скупштине општине Топола,
 12. Предлог решења о именовању Одбора за награде и признања Скупштине општине Топола,
 13. Предлог решења о именовању Одбора за социјална питања Скупштине општине Топола,
 14. Предлог решења о именовању Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности Скупштине општине Топола,
 15. Предлог решења о именовању Одбора за заштиту и унапређење животне средине Скупштине општине Топола,
 16. Предлог решења о именовању Одбора за представке и притужбе Скупштине општине Топола,
 17. Предлог решења о именовању Одбора за пољопривреду и развој села Скупштине општине Топола,
 18. Предлог решења о именовању Одбора за друштвене делатности Скупштине општине Топола,
 19. Предлог решења о именовању Одбора за борбу против корипције Скупштине општине Топола,
 20. Предлог Решења о именовању Комисије за спровођење тајног гласања,
 21. Избор члана Општинског већа општине Топола за област спорта,
 22. Одборничка питања и одговори.

Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Топола на другом спрату.

ТопПрес

KOMENTARI