FOTO PIXABAY.COMFOTO PIXABAY.COM

ЕПС дистрибуција” је, као оператер дистрибутивног система, добила сагласност Савета Агенције за енергетику Републике Србије на план преузимања мерних уређаја, мерно-разводних ормана, прикључних водова и других уређаја у објектима постојећих купаца и произвођача за период 2019–2020. година.

Наиме, Закон о енергетици је дефинисао да сви ти уређаји треба да буду у власништву оператера дистрибутивног система најкасније до краја 2020. године, а „ЕПС дистрибуција” има обавезу да о преузимању обавештава Министарство рударства и енергетике и Агенцију за енергетику Србије.

Преузимање мерних уређаја, мерно-разводних ормана и прикључних водова у власништво оператера дистрибутивног система треба да резултира низом позитивних ефеката и у интересу је и крајњих купаца и оператера дистрибутивног система. Пре свега, то би требало да допринесе њиховом бољем одржавању, контроли и замени савременијом опремом у циљу повећања тачности мерења и смањења губитака електричне енергије у дистрибутивном систему.

Прво прикључење плаћа корисник

Трошкови прикључења на електричну мрежу нису мали – односно премашују 100.000 динара, а само бројило кошта око 100 евра. Ипак, корисници/потрошачи морају да знају да, када се први пут прикључују на електричну мрежу, трошкове прикључења сносе сами. Наиме, на основу Закона о енергетици, подносилац захтева плаћа све трошкове прикључења, који обухватају и набавку бројила, а након потисивања уговора о преузимању с „ЕПС дистрибуцијом” – све будуће трошкове сноси та компанија.

У ЕПС-у истичу да преузимањем власништва оператер дистрибутивног система преузима и обавезу да сноси трошкове будућег одржавања мерног уређаја – бројила/струјомера, мерно-разводног ормана, прикључног вода, инсталација и опреме у мерно-разводном орману, у складу са Законом, техничким прописима и Правилима о раду дистрибутивног система електричне енергије. То би требало да значи да корисници који већ имају прикључак и струјомер више неће бити њихови власници, односно да власништво над њима прелази у „ЕПС дистибуцију”, али и да у случају квара струјомера или неког другог разлога због којих је неопходно да се он замени, трошкове сноси та компанија, а не корисник.

У ЕПС-у објашњавају да је оператер дистрибутивног система електричне енергије дужан да сваке године донесе план преузимања мерних уређаја, мерно-разводних ормана, односно прикључних водова, инсталација и опреме у мерно-разводном орману и других уређаја у објектима постојећих купаца, односно произвођача. Тај план мора се сваке године доставити АЕРС-у ради давања сагласности, а у складу са Законом о енергетици.

Приликом преузимања мерних уређаја, мерно-разводног ормана, прикључног вода, инсталација и опреме у мерно-разводном орману купци и други корисници система, указују у „ЕПС дистрибуција”, неће имати никакве трошкове.

ТопПрес/ Извор: Дневник