Топола – Јавно комунално стамбено предузеће „Топола“ ових дана спроводи низ активности у циљу унапређења услуга и квалитета живота грађана Тополе. Поред редовних активности, изводе се и пролећни радови одржавања јавног зеленила, почев од орезивања стабала у Авенији Краља Петра, и улицама Кнегиње Зорке и Краљице Марије.

Такође се обавља и систематско чишћење сливника после јесењих и зимских падавина (почев од Сретењске улице), док је проширен реон рада ауточистилице, тако да се осим улица у центру града, чисте и улице у насељима Опленац, Деспотовица, Љубесело, Остењак и шире.

Фото: ТопПрес

Дивље депоније и сметлишта се уклањају и ЈКСП „Топола“ још једном апелује на грађане да се уздрже од загађивања и да се обрате комуналном предузећу приликом великих количина отпада, нарочито кабастог, како би се на време организовале службе које ће отпад преузети, да се не би правиле дивље депоније широм Општине.

Служба чистоће је ангажована и на чишћењу канала на прилазу граду из правца Београда, Крагујевца и Аранђеловца (укључујући и тзв. Стари пут), као и из правца Рудника.

Фото: ТопПрес

У претходном периоду је извршена и репарација жичаних контејнера за ПЕТ амбалажу и ускоро ће бити завршена замена широм града. ЈКСП „Топола“ позива грађане да активно доприносе смањењу загађења наше животне средине одвајањем пластичне и стаклене амбалаже у контејнере намењене за амбалажни отпад. За одлагање картонске амбалаже, неопходно је картонске кутије расклопити и спљоштити, а затим одложити у наменске плаве контејнере за то.

За грађане и правна лица која имају веће количине картонске, пластичне и стаклене амбалаже, ЈКСП „Топола“ стоји на услузи бесплатног преузимања, по договору, позивом на број телефона: 034/6811-075.

Фото: ТопПрес

У наредном периоду се планира проширење реона сакупљања ПЕТ амбалаже у плавим врећама, као и одвајање стакла у домаћинствима. Грађани ће бити на време обавештени о проширењу ових услуга.

ТопПрес

Фото: ТопПрес