фото: ТопПрес

Завршен је попис пољопривреде у Србији, а први резултати се очекују до 31. јануара, док ће се коначни објављивати сукцесивно до 31. децембра 2025. године.

У попису је током анкетирања на терену, од 1. октобра до 15. децембра, било ангажовано 253 општинских координатора и 2.842 пописивача који су обишли око 742.000 пољопривредних газдинстава – породичних пољопривредних газдинстава, газдинстава правних лица и предузетника, објављено је на сајту Пописпољопривреде.

Основна обележја о пољопривредним газдинствима која су уписивана током овог пописа су идентификациони подаци газдинства, земљишни фонд и категорије коришћења пољопривредног земљишта, затим подаци о радној снази и подаци о броју стоке.

Подаци о органској производњи и примењеним мерама руралног развоја преузети су из административног извора – евиденције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а подаци за остала обележја (наводњавање површина под усевима, начин држања стоке, обрада и одржавање земљишта, употреба ђубрива, пољопривредни објекти, механизација и опрема) прикупљени су на узорку.

Подаци су прикупљени методом интервјуа на терену, од 1. октобра до 15. децембра, на основу Адресара пољопривредних газдинстава, а пописивачи су их уносили директно у електронски Упитник на лаптопу.

Газдинства привредних друштава, земљорадничких задруга и других облика организовања са статусом правног лица пописивали су се самостално, уносом података у веб-Упитник који је био доступан од 1. јуна 2023. године.

Попис пољопривреде 2023. је припремио, организовао и спровео Републички завод за статистику, у складу са Законом о Попису пољопривреде 2023. године и у оквиру пројекта претприступних фондова Европске уније ИПА 2018.

Како се наводи на сајту Пописа, прикупљени подаци осликаће стање у пољопривреди и као сумарни користиће се за статистичке анализе које ће омогућити доношење одговарајућих одлука за подршку пољопривредној производњи и њеном развоју.

ТопПрес/  Извор: Танјуг