Све више банака одлучило је да продужи рокове отплате готовинских кредита за најстарије грађане. Тако, пензионери могу да користе ове зајмове и до своје 80. године! За банкаре, најстарији грађани су најбољи клијенти, јер на време измирују своје рате. Зато им нуде све више погодности. Зависно од пензије могу да се задуже до 1,2 милиона динара са максималним роком отплате до десет година. Сваки кеш кредит је осигуран код осигуравајуће куће, тако да су заштићени и клијенти и банка.

Код већине банака трошак осигурања сноси управо банка. Пензионери све чешће узимају готовинске кредите и за чланове своје фамилије који су млађи, али не могу да се задуже. Кредити су углавном искористе за куповину беле технике, уређење станова, али и за куповину аутомобила.

Камате су прилагођене пензионерима и крећу се од 9,90 до 14 одсто на динаре. Готово сто одсто зајмова одобрава се у домаћој валути, јер су сада камате приступачније, а избегава се и ризик од кретања стране валуте.

– Клијентима нудимо „ветеран плус“ готовинске динарске и кредите за рефинансирање, креиране у складу са захтевима и потребама пензионера. Максимални износ кредита је до 1,2 милиона динара, са роком отплате до 120 месеци. Обезбеђење кредита чине меница корисника кредита и полиса осигурања живота, где трошкове премије осигурања живота сноси банка. Корисници кредита могу бити и клијенти других банака, без преноса пензије – каже Владимир Матевски, директор Одељења за односе са јавношћу Комерцијалне банке.

Уколико пензионер узме готовински кредит од 200.000 динара на 60 месеци, са каматом од 13,95 одсто, месечно ће враћати 4.650 динара. Наравно, износ рате мора да буде усклађен са висином пензије. Зависно од банке, месечна обавеза по кредиту може да оптерети пензионерска примања до 30 или 40 одсто. Пензионер мора да прима најмање 20.000 динара пензије да би добио готовински кредит, али има и банака које су спустиле овај износ на 15.000 динара.

НАСЛЕДНИЦИ

Готовински  кредити за пензионере су осигурани, тако да се у случају смрти, обавезе не преносе на супружнике, односно наследнике. Трошкове даље отплате покрива осигурање. Због тога су ови зајмови изузетно тражени. Банке дају и готовинске кредите за рефинансирање осталих обавеза које клијент има, као што су ранији зајмови, кредитне картице, дозвољени минус.

ТопПрес/ Извор: Вечерње новости, С.Моравчевић