Топола – На основу Одлуке о начину коришћења површина јавне намене у дане одржавања манифестација и вашара у општини Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 2/2019, 13/2019) Комисија за доделу локација јавне намене за време одржавања вашара и манифестација у Тополи објављује ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на Вашару ,,Мала Госпојина,, 2021. године, саопштено је на званичној фејсбук страници општине Топола.

Позивају се заинтересована лица да узму учешће у излагању робе и услуге за одржавање Вашара „Мала Госпојина“ на дан 21.09.2021. године.
Продаја производа и услуга вршиће се из привремених монтажних објеката и то: тезги, павиљона, монтажних киоска и другог покретног мобилијара.
Обавезан размак између излагачких места-штандова мора износити најмање 1 (један) метар.
Због настале ситуације, односно епидемије вируса COVID 19, угоститељска делатност ће се обављати у измењеном режиму у односу на претходне године, што подразумева да се места за угоститељску делатност неће издавати путем затворене понуде – лицитације.
Сви излагачи се морају придржавати прописаних мера заштите од епидемије вируса COVID 19, како од стране надлежних републичких институција, тако и органа јединице локалне самоуправе, које подразумевају обавезно ношење заштитних маски, држање прописане дистанце, редовну дезинфекцију и хигијену присутних лица -радника на продајним местима, као и дезинфекцију радног простора.
Излагачи који улазе у зону одржавања вашара доставним возилом су дужни да:
-прођу кроз зону дезинфекције која ће бити видљива и постављена на улазе у зону
-доставе број регистарске ознаке возила приликом уплате и резервације места за излагање
-да поступају по упутствима службених лица од момента уласка у зону и током целокупног времена трајања вашара.
Контакт особе: Мирослав Јевтић тел: 064/ 861-4290 и
Дејан Марковић тел: 064/ 861-4142.
ТопПрес