Топола- Данас је одржана 18. седница Скупштине општине Топола, у одложеном термину због болести већег броја  одборника. На дневном реду нашло се 23 тачке а  највећа расправа се водила око тачке 11, односно предлога Одлуке о измени Плана детаљне регулације „Кружни ток Топола-1“ у Тополи.

Наиме, тачком 11 се предвиђа да се изврши промена намене катастарској парцели број 815 ( садашњи део Дома здравља) у површини од 60 ари. И то, уместо досадашње здравствене делатности да убудуће буде услужна делатност. Већином гласова одборника  усвојен је предлог о продаји дела плаца Дома здравља.

На седници се разматрало и о програму рада Културног центра за 2018. годину, као и о извештају рада Туристиче организације „Опленац“ за 2017. годину али и плана и програма исте  за 2018. годину. Такође се разматрао правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији.

Изгласана је директорка библиотеке „Радоје Домановић“, Слађана Митровић, као и нова председница надзорног одбора Дома здравља Маргарета Живановић. Усвојен је и план изградње канализационе мреже за насеља Митровчић и Ваганац који ће се изводити у наредне три године.

Седници је присуствовао и начелник МУП Топола ,  Горан Милетић који је одборницима одговарао на питања из безбедности саобраћаја.

30 одборника је било присутно док њих шест није дошло због болести.

TопПрес