Фото: ТопПрес

Сви ученици четвртих разреда средњих школа, од 5. до 8. априла учествоваће у другом пилотирању државне матуре, саопштило је данас Министарство просвете.

Тестирање ће бити организовано у више од 500 образовних установа – гимназија, средњих стручних и уметничких школа, а тестове ће полагати и ученици који се тренутно налазе у Истраживачкој станици Петница. Тестови ће имати до 40 задатака, а време за израду теста је 180 минута.

У пилотирању учествују и ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, уз, како се наводи, прилагођавање услова полагања испита.

Циљ пилотирања је провера квалитета испитних задатака и тестова, као и процедура прописаних за организацију испита.

Прва генерација ученика четвртих разреда средњих школа полагаће државну матуру 2024. године.

Помоћник министра за средње образовање Милош Благојевић рекао је да је организација и спровођење државне матуре озбиљан и захтеван подухват.

„То је испит и за ученике и за систем. Од припреме задатака и тестова, преко пријава ученика и штампања материјала, до дистрибуције материјала и организације рада у школама. У овај процес укључен је сваки сегмент система. Очекујемо да кроз пилотирање уочимо одређене недостатке како би у наредном периоду све могли да исправимо“, рекао је Благојевић и додао да су планиране још две пробе државне матуре.

Благојевић је навео да је за потребе пилотирања штампано више од 150.000 тестова који су претходних дана достављени на 28 пунктова на којима су их преузимали директори школа.

У пилотирању ће учествовати око 52.000 ученика, међу којима је и око 2.000 ученика који ће тестове полагати на једном од осам језика националних мањина.

Ученици ће полагати највише три испита.

Обавезни су српски (матерњи језик) и математика, изузев за оне ученике који су математику учили само у првој и другој години.

Сви гимназијалци полагаће и трећи предмет који су изабрали са Листе општеобразовних предмета, док ће ученици стручних школа, уколико се школују за неки од 62 образовна профила који су укључени у пилотирање, као трећи испит полагати стручно-теоријски тест.

Ресорно Министарство упутило је препоруку школама да наставници могу да упишу оцену у дневник ученицима који остваре добре резултате на тесту, док се лоши резултати неће евидентирати.

Шеф сектора за управљање пројектима Делегације ЕУ Мартин Клауке рекао је да ЕУ пружа подршку Министарству за увођење државне матуре у средње образовање са више од четири милиона евра.

„Ова реформа заживела је у земљама Европске уније, као добра пракса која води квалитетнијем и праведнијем систему образовања. Поред објективнијег вредновања знања и компетенција ученика, реформом се ствара и равноправнији приступ високом образовању за младе људе. Верујем да ће се ова реформа вишеструко исплатити, јер даје повратну информацију доносиоцима одлука о постигнућима ученика и квалитету система образовања“, поручио је он.

Од 2003. године у сектор просвете, ЕУ је уложила више од 100 милиона евра – од унапређења предшколског васпитања и образовања, преко реформе средњег стручног образовања, образовања одраслих, реновирања и опремања високошколских установа, реформе државне матуре до инклузије Рома.

ТопПрес/ Извор: Танјуг