foto-pixabay.comfoto-pixabay.com

Откупљивачи и берачи шумских плодова и лековитог биља неће плаћати додатних 58 одсто од вредности откупљене робе, односно на њих се неће примењивати одредбе члана 85 Закона о порезу на доходак грађана.

Сакупљање шумских плодова и лековитог биља сврстани су у категорију шумских производа, чиме је избегнуто да берачи и откупљивачи буду доведени у неповољан положај.

Иницијативу за тумачење тог члана Закона о порезу на доходак грађана покренула је Привредна комора Србије, а званично тумачење дало је Министарство финансија. То министарство објашњава да се порески третман прихода по основу продаје пољопривредних и шумских производа и услуга, које оствари носилац пољопривредног газдинства, заиста према Закону о порезу на доходак грађана опорезује. Међутим, Законом о шумама прописано је да шумски производи јесу сви производи шума и шумског земљишта – шумско дрвеће и жбуње и његови делови, биомаса укупне шумске вегетације, цветови, семе, плодови, кора дрвета, корење, маховина, папрат, трава, трска, цвеће, лековито, ароматично и јестиво биље, друге биљке и њихови делови, гљиве, мед, смола, тушањ, тресет и хумус. Када физичко лице које је носилац пољопривредног газдинства и које редовно плаћа обавезно социјално осигурање за пољопривредну делатност, оствари приход од продаје тих шумских производа, не плаћа порез на доходак грађана ни доприносе за обавезно социјално осигурање.

Претежна делатност у брдско-планинским пределима

По оцени Привредне коморе Србије, званично тумачење Министарства финансија омогућило је да се избегне да берачи и сакупљачи шумских плодова и лековитог биља, који тај посао претежно обављају у брдско-планинским пределима, остану без прихода, који је за многе од њих заправо једини извор средстава за живот.

По подацима Привредне коморе Србије, у земљи постоји између 30 и 40 мањих или већих фирми које се баве откупом самониклог и плантажно гајеног лековитог биља. Број сакупљача који живе од те делатности у већем делу године је између 4.000 и 5.000.

На годишњем нивоу, такође по подацима ПКС-а, Србија извезе више од 3.000 тона лековитог, ароматичног и зачинског биља у вредности већој од 16 милиона долара. Највећи извоз Србија остварује у земље ЕУ, али српско  биље и шумски производи одлазе и у Русију, Турску, БиХ, Црну Гору, Македонију…

ТопПрес/ Извор: Дневник.рс, Љ. Малешевић