Из ресорног министарства кажу да њихова тарифа није мењана више од 11 година, а поскупљење правдају инфлацијом.

За дуг од 24.000 хиљаде динара, дужник је до сада извршитељима плаћао око 6.000 динара, а по новом ценовнику – мораће да издвоји 8.460 динара. Додатно, за адвокатске трошкове мора да се издвоји најмање 22.500 динара.

„Накнада за припремање, архивирање, и вођење предмета биће за неких 1.000 динара увећана у односу на претходну јавно извршитељску тарифу, такође достава путем поште биће увећана за вредност једног бода – уместо садашњих 360 са ПДВ-ом она ће износити 450“, каже Вујадин Масникоса, заменик председника Коморе јавних извршитеља.

Највећи број предмета су неплаћени рачуни за комуналне услуге, затим дугови у банци, па све до дуговања на основу судских пресуда.

Адвокати кажу да збрку прави то што грађани понекад не приме решење о извршењу, па тако пропусте рокове.

„Потпуно се исти механизам покреће да ли је реч о дугу од 5.000 динара или од 500.000 динара. И грађанима делује ако због 5.000 динара добију трошкове 20.000 динара да постоји битна несразмера. Оно што морају да буду свесни, постоји предујам извршитеља, постоји такса суда, постоји решење суда, постоји награда и то све чини да се цео тај механизам ангажује због тих пет 5.000 динара“, каже Иван Станикић, адвокат.

Министарство правде саопштава да је одлука донета у складу с поскупљењима која, како кажу, утичу и на рад извршитеља.

„Извршено је усклађивање вредности бода са растом минималних зарада у Републици Србији. Министарство правде посебно наглашава да се нова вредност бода може примењивати само у извршним поступцима који су покренути након 6. марта 2023. године“, наводи Министарство правде.

Извршитељи су уведени 2012. године као продужена рука судова. Највећи допринос су, кажу, дали при наплати дугова за комуналије. На примеру Инфостана где је добровољна наплата виша од 90 одсто, кажу, најјасније се се види.

ТопПрес/ Извор: РТС