Министар финансија Синиша Мали рекао је у Скупштини Србије да закон о рачуноводству предвиђа увођење обавезних е-фактура, и то од 1. јануара 2022. године.

Према предлогу тог закона, обавеза правним лицима, односно предузетницима, је да фактуре као рачуноводствене исправе издају искључиво у електронском облику, наводећи да ће се тако поједноставити процедура њиховог издавања, скратиће се време неопходно за обављање послова и биће омогућен бржи повраћај ПДВ-а.

Када је реч о регулисању рачуноводствених услуга, Мали је објаснио да ће Комора овлашћених ревизора издавати дозволе правним лицима и предузетницима за рад, док ће Регистар водити Агенција за привредне регистре.

Мали је навео да ће Регистар пружžалаца рачуноводствених услуга почети са радом 1. јануара 2021. године.

„Правна лица, односно предузетници који пружžају рачуноводствене услуге, у року од три године од дана ступања на снагу овог закона у обавези су да ускладе своје пословање са одредбама закона“, навео је Мали.

Он је додао да се укида обавеза састављања и достављања два сета извештаја, за статистичке и друге потребе и финансијске извештаје, Агенцији за привредне регистре.

Такође, предлоžжени закон о рачуноводству прихвата препоруку 28 Манивала за измену постојеће регулативе у смислу забране кривично осуђиваним правним и физичким лицима и с њима повезаним лицима, као и сарадницима, да буду оснивачи и власници правних лица и предузетника који се баве пружžањем рачуноводствених услуга.

ТопПрес/ Извор: Танјуг