Резиденти Србије обвезници су пореза на доходак по основу прихода које остваре у Србији и у иностранству, речено је данас Танјугу у Министарству финансија поводом недоумица у јавности последњих дана о томе да ли су и наши гастарбајтери обавезни да плаћају порез на доходак грађана.

У министарству истичу да је то решење које се примењује у највећем броју савремених држава.

„Тако да и зараде које остваре резиденти Републике Србије по основу рада код страних послодаваца у иностранству (тзв. гастарбајтери) опорезују се у Србији“, објашњавају у Министарству финансија.

Међутим, без обзира на то да ли Србија примењује уговор о избегавању двоструког опорезивања са државом у којој је наш резидент запослен код страног послодавца, наш резидент има право на порески кредит по основу пореза који је плаћен на зараду коју је остварио.

С тим да такав кредит не може бити виши од пореза који би се на такву зараду платио у Србији.

Такво решење предвиђено је и у великој већини уговора о избегавању двоструког опорезивања које је Србија закључила у последњих двадесетак година.

Такође, постоје и уговори о избегавању двоструког опорезивања у којима је предвиђена примена метода изузимања, и према тим уговорима наши резиденти немају обавезу плаћања пореза на доходак у Србији по основу зарада које су остварили код страних послодаваца у државама са којима су такви уговори закључени.

Што се тиче обавеза по основу доприноса за обавезно социјално осигурање, према прописима Србије којима се уређује обавезно социјално осигурање (пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености) држављани Србије запослени у иностранству код страног послодавца нису осигураници на обавезно социјално осигурање по основу зараде коју остварују од тог страног послодавца.

За лица која нису осигураници према домаћим прописима којима се уређује обавезно социјално осигурање, не постоји обавеза обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање.

Према томе, наши држављани запослени код страних послодаваца у иностранству немају обавезу плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање по основу зараде коју остваре у иностранству од страних послодаваца.

ТопПрес/ Извор: Танјуг

One thought on “Гастарбајтери плаћају порез Србији – ако овде имају стан, породицу или фирму”

Comments are closed.