foto-profimedia-alamy

Поред своје и имовине брачног друга, јавни функционери мораће убудуће да пријављују Агенцији за спречавање корупције, која замењује Агенцију за борбу против корупције, и имовину родитеља или усвојитеља, односно деце и усвојеника, чак и ако не живе са њима. Ово предвиђа Нацрт Закона о спречавању корупције, у петак објављен на сајту Министарства правде, чиме је почела јавна расправа.

Закон предвиђа да функционер мора да пријави податке о свим својим примањима, чак и у иностранству. Извештаји убудуће неће морати Агенцији да се предају до краја јануара, већ ће рок бити изједначен са роком за подношење годишње пореске пријаве. С обзиром на то да је у пракси велики број извештаја формално-технички неисправан, према новом решењу, ако извештај није поднет у складу са општим актом Агенције, сматраће се да није поднет. Агенција ће обављати ванредну проверу података, ако сумња да функционер није пријавио тачне и потпуне податке, а поступаће и по анонимним пријавама.

Особа којој је престала јавна функција две године неће смети да заснује радни однос или пословну сарадњу са фирмом која обавља делатности у вези са функцијом коју је вршила, осим уз сагласност Агенције.

Функционер ће смети да обавља две јавне функције само када је Уставом или законом обавезан да истовремено обавља две или више функција (рецимо, председник Врховног касационог суда је и председник Високог савета судства) или ако су га на функције непосредно бирали грађани.

Проширене су и надлежности Агенције. У припреми закона из области посебно ризичних за настанак корупције, министарства ће морати да прибављају мишљење Агенције.

Агенција ће водити четири регистра: јавних функционера, имовине и прихода, каталог поклона и евиденцију правних лица у којима функционер или члан породице има удео или акције преко 20 одсто, а који учествују у поступцима јавних набавки или приватизацији са којима има везе орган јавне власти.

Споразум о признању прекршаја

Закон предвиђа и казне за функционере који прекрше закон. Оне се крећу од мера опомене или јавног објављивања препоруке за разрешење са функције, до новчане, са максималних 150.000 динара, и затвора до пет година. Агенција може и да закључи споразум о признању прекршаја.

ТопПрес/ Извор: Вечерње новости, В. Црњански Спасојевић