Исплата пензија: Дата пуномоћ важи доживотно

Исплата пензија: Дата пуномоћ важи доживотно

Корисник пензије и новчане накнаде може да овласти пуномоћника да у његово име прима новац. Пуномоћје мора бити оверено и од 1. октобра ове године важи до његовог опозива, ако корисник тако жели, односно до дана смрти корисника. Прописи налажу да оно мора да се овери код јавног бележника односно нотара и у Фонду, а постоји могућност и код другог надлежног органа.

Сви пензионери у Србији, према важећим прописима, уколико имају пребивалиште у Србији, могу да бирају начин на који ће им Фонд ПИО исплаћивати пензију. То може бити исплата на текући рачун, на кућну адресу, прeко шалтера испоручне поште, на рачун установе у коју је корисник смештен или преко пуномоћника.

За оне који живе ван наше државе Фонд омогућава исплату чекова на девизни рачун. И овај начин исплате се може променити у току коришћења права, уколико корисник, односно прималац за то поднесе захтев.

– Однедавно постоје промене у закону које се односе на овај начин исплате – кажу у ПИО. – У претходној верзији закона корисник је могао да овласти другу особу да у његово име прима пензију и новчану накнаду, а овлашћење је важило најдуже 12 месеци од дана његовог издавања. Оно је могло да се продужи, а у том случају обавеза корисника је била да до 30 дана пре истека рока важења достави Фонду ново овлашћење, односно оно којим се продужава постојеће.

По старим правилима, када пензионери не би једном годишње на време доставили папир којим потврђују да ће неко уместо њих подизати чекове, долазило је до привременог обустављања исплате, што је усложњавало посао. То значи да су морали да се прате рокови за истицање важења пуномоћја, обустављала се исплата и доносила решења о обустави, а затим и о поновном успостављању исплате. Сада су прописи по овом питању боље уређени.

МОЖЕ СЕ ОПОЗВАТИ

Важеће  пуномоћје корисник може у сваком тренутку опозвати, а у том случају има обавезу да достави Фонду изјаву о опозиву, као и да се изјасни о даљем начину исплате – кажу у Фонду. – Уколико се корисник не изјасни о даљем начину исплате, Фонд ће, према подацима којима располаже, исплату вршити на кућну адресу корисника, на територији Србије.

Уколико се догоди да пензионер нема адресу у Србији исплата ће привремено бити обустављена.

ТопПрес/ Извор: Вечерње новости

KOMENTARI