Радно ангажовање особа које обављају помоћне послове у кући код више породица у току једног месеца, биће регулисано попут сезонских радника у пољопривреди у одређеним делатностима, према Нацрту закона о изменама и допунама Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима.

Закон припрема радна група Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а према нацрту у одређеним делатностима у случају повреде на раду особе које се баве сезонским пословима имале би право на здравствено осигурање, а за сваки радни дан били би им уплаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање.

Према речима министра Зорана Ђорђевића Законом о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима су обухваћени само сезонски послови у пољопривреди, те је идеја да се такав модел радног ангажовања примени и на поједностављено радно ангажовање и пријаву на осигурање кућног помоћног особља.

„Тиме би се обезбедили услови да особе које обављају послове у кући буду пријављене на једноставан начин и да остваре права која им припадају у складу са законом“, рекао је он.

Рад ових особа тренутно је регулисан Законом о раду, који каже да се са кућним помоћним особљем може закључити уговор о раду на неодређено или одређено време, са пуним или некомлетним временом, са свим правима која су прописана Законом о раду.

ТопПрес/ Извор: Танјуг