Национална служба за запошљавање расписала је јавни позив за учешће у финансирању програма обуке за потребе послодавца за запосленог у овој години.

Обуку, на основу исказане потребе послодавца, може спроводити јавно признати организатор активности, односно лиценциран извођач обуке. НСЗ може послодавцу на основу захтева да исплати средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке ради посебног усавршавања до 25% од укупних оправданих трошкова, а највише до 100.000 динара по полазнику и средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке ради општег усавршавања до 60% од укупних оправданих трошкова, а највише до 100.000,00 динара по полазнику.

Јавни позив је отворен до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2018. године. Додатне информације о програму заинтересовани могу добити у свакој организационој јединици НСЗ, на број телефона 0800/300-301 или на сајту www.нсз.гов.рс

ТопПрес/ Извор: РТВ Шумадија