Топола –  ЈКСП Топола је добило опрему у вредности од око четири  милиона динара, која је део донације у оквиру пројекта „Изазов за управљање био-отпадом“ који спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у партнерству са Министарством заштите животне средине, а финансира се средствима Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (Sida).

Донација обухвата лабораторијску опрему за Постројење за пречишћавање отпадних вода, дробилицу за уситњавање био-отпада, вибро-сито за просејавање компоста, шредер за сечење грања (који ће користити и за пролећно одржавање зелених површина), анализирање квалитета компоста у Институту и косилица за одржавање Постројења у Јарменовцима. Поред опреме, кроз пројекат је пружена и стручна помоћ и додатна едукација.

„ЈКСП Топола од јуна прошле године спроводи пројекат управљања био отпадом са којим смо извршили истраживање количина био отпада које се сакупљају и како економичније спровести компостирање и какав је одзив грађана. Сакупљање је трајало до јуна ове године, сада те гомиле сазревају, врше се разна тестирања а Програм за развој Уједињених нација и Министарство заштите животне средине уз финансирање Шведске агенције помогли су нам са овом донацијом јер овде има доста вредних људи са идејом да се коначно покрене ово питање збрињавања био отпада које износи 50 одсто одпада од укупне количине која иде на нашу депонију“, рекла је за ТопПрес  Катарина Брковић сарадник на пројектима у ЈКСП Топола.

Фото: ТопПрес

Опрема које је у првој испоруци стигла на постројење отпадних вода највише ће се користити у лабораторијским анализама.

„На постројење долазе комуналне отпадне воде, пречишћање се дешава у базенима и контрола квалитета се врши на улазу и излазу. По параметрима, 90 одсто је пречишћеност воде. Донација ће нам доста значити, убрзава се процес анализе и можемо да радимо више анализа у једном тренутку, тако да је оваква опрема у сваком тренутку добродошла“, каже Владимир Изљамовић специјалиста управљања отпадом у ЈКСП топола.

Фото: ТопПрес

Резултат целог пројекта ће бити „Приручник управљања био отпадом у мањим градовима“ у ком ће бити сажета искуства и препоруке за даље развијање и проширење пројекта на најекономичнији и ефикаснији начин, како на територији Општине, тако и за усвајање праксе од стране других комуналних предузећа по питању управљања био отпадом.

ТопПрес