ТанјугТанјуг

Министарка грађевинарстава, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић данас је у Скупштини Србије представила 20 предлога закона из њеног ресора међу којима је Предлог закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, на који се у Србији дуго чека, а који би требало да убрза тај поступак.

Као најзначајнију новину, овај закон предвиђа да убудуће грађани и привреда неће морати да обилазе неколико шалтера и институција да би уписали имовину у катастар, већ ће све то радити на једном месту – код нотара, изјавила је Михајловић.

Нотари ће имати изводе из катастра непокретности, они ће закључивати уговоре, уместо грађана ће прослеђивати катастру имовину на упис, као и општинској администрацији и Пореској управи, навела је она представљајући законске предлоге о којим су посланици почели обједињену начелну расправу.

Међу 20 законских предлога које је поднела Влада Србије су, осим закона из области грађевинарства и саобраћаја, три из области спречавања прања новца, ширења оружја за масовно уништење и финансирања терористичких организација, а који су проистекли из обавезе Србије према усвојеним конвенцијама Уједињених нација.

Михајловић је прво представила лекс специјалис за пројекат изградње станова за припаднике снага безбедности Србије и навела да ће се у првој фази у шест градова градити 1.578 станова, за које је за сада заинтересовано њих 18.905 и да је продајна цена по квадрату 500 евра плус ПДВ.

Продајна цена станова је 500 евра плус ПДВ, у Београду ће то бити 550 евра, могуће да ће бити нижа у другим градовима, зависи да ли ће извођач имати другу цену, али продајна цена не сме да пређе 500 евра плус ПДВ, објаснила је Михајловић.

Он је највила за август почетак градње првих станова и то у Краљеву, Врању и Нишу.

Видећемо у наредних годину, две, како иде пројекат, па да видимо да ли га проширирити, пошто је ово модел који може да се односи и на друге категорије становништва, рекла је министарка.

Представљајући измене Закона о безбедности саобраћаја, Михајловић је изјавила да ће убудуће максимална брзина на аутопуту бити повећана на 130 км/х уместо садашњих 120 км/х.

Уводе се нове строжије казне за прекршиоце, као што је обавезна новчана казна за насилничку вожњу.

Предлогом закона о путевима уређује се својина над јавним путевима и њихова евиденција у јавним књигама, што је важно за несметано извођење радова на одржавању и рехабилитацији.

Биће прецизирано ко је тачно надлежан за одржавање којих путева у Србији, Војводини и некатегорисаних путева, наводи се у образложењу закона.

Предлогом закона о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају врши се усклађивање са Законом о инспекцијском надзору, што ће допринети ефикаснијој борби против сиве економије и заштитити превознике који законито послују, посебно мала и средња предузећа.

Циљ је да се половина прихода који су данас у „сивој зони“, а који су процењени на 100 милиона евра, врате у легалне токове и тиме увећава приход буџета.

Предлогом закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају прецизније се регулише издавања сертификата о професионалној оспособљености, као и услова за измену редова вожњи.

Предвиђене су веће казне за прекршиоце и јасна овлашћења инспекција у циљу контроле иностраних превозника.

Михајловић је представила и предлог закона о железници који уводи новину да се оштећење и крађа железничке инфраструктуре која је ризик по безбедност саобраћаја убудуће бити санкционисана као кривично дело.

Предлог закона о интероперабилности железничког система омогући ће да се возови из Србије и кроз Србију неометано крећу по целој Европи, без задржавања на границама за замену локомотива И возног особља.

На дневном реду је и Предлог закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама којим се прописује рок од шест година да све нелегалне шљункаре (њих 150) буду премештене на званична лучка подручја на Сави, Дунаву и Тиси.

Очекује се да ће овај закон омогућити да по основу лучких такси и лучких накнада за претовар шљунка и песка годишњи приход буде око 2,2 милиона евра.

Предлогом закона о изменама и допунама Закона о посредовању у промету и закупу непокретности уводи се обавеза да оснивачи, власници и они који воде послове закупа и промета некретнина нису осуђивани, између осталог и за мито, превару и кривична дела тероризма и организованог криминала, прање новца и финансирање тероризма и терористичких аката.

Предлогом закона о Централној евиденцији стварних власника правних лица у Србији уводи се централна евиденција где ће као „стварни власник“ бити регистрована сва физичка лица која на било који начин имају 25 одсто и више власништва у некој фирми, имају истински утицај на вођење послова или обезбеђују новац за пословање фирме.

Међу законским предлозима, које је образложила Зорана Михајловић, су и потврде међународних конвенција и споразуми са Молдавијом, БиХ, Мароком и Тунисом о међународном саобраћају.

ТопПрес/Извор: ФоНет