FOTO TANJUGFOTO TANJUG

Грађани Србије од 1. јула неће морати лично да подносе захтев за упис имовине у катастар јер ће уместо њих то по службеној дужности радити овлашћени органи – судови, јавни бележници, јавни извршитељи…

Тренутно је у скупштинској процедури Предлог закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, и по његовом усвајању знатно ће бити убрзан процес укњижбе.

„Упис у катастар вршиће се по службеној дужности, на основу исправа за упис које ће, опет по службеној дужности, достављати органи и вршиоци јавних овлашћења који су ту исправу донели, саставили, односно потврдили“, каже Борко Драшковић, директор Републичког геодетског завода у разговору за Магазин бизнис.

о су, како додаје, судови, јавни бележници, јавни извршитељи и други органи и вршиоци јавних овлашћења, али није искључена могућност да захтев за упис поднесе и странка.

Досадашњи начин укњижбе је и довео до неажурности катастра, јер грађани нису увек подносили захтев у катастру за провођење настале промене на непокретности, а од сада ће тај посао за њих, електронским путем, обавити обвезници доставе.

Судови су обавезни да то учине у року од три дана од дана извршности одлуке, а јавни бележници и остали органи у року рок 24 часа.

Јавни бележници су обавезни да се путем е-шалтера повежу са Заводом најкасније до 1. јула ове године, а остали обвезници до 1. новембра. Према Предлогу закона, захтев за упис ће се подносити електронским путем, а у форми папирног документа може се поднети до 31. децембра 2020. године.

Драшковић наводи да се сада први пут предвиђа и упис предбележбе објеката у изградњи, као и уговора о промету станова, гаража, пословних простора.

„То је од великог значаја јер се уписом предбележбе заузима редослед првенства код уписа права“, истиче он.

Напомиње такође да службе за катастар неће вршити проверу законитости исправе кад се упис врши на основу одлука судова и других надлежних органа и вршилаца јавних овлашћења, као и на основу исправа које су саставили, односно потврдили јавни бележници или судови.

„Закон ће омогућити да јавни бележници, као и предузетници и правна лица уписана у регистар геодетских организација, могу издавати изводе из листа непокретности и листа вода, који ће имати исту доказну снагу као да их је издао Републички геодетски завод“, каже Драшковић.

Да би омогућио што брже и ефикасније обављање послова у вези са уписом у катастар непокретности, РГЗ је преко свог сајта www.ргз.гов.рс понудио три нова електронска сервиса.

Тако ће преко сајта РГЗ-а грађанин моћи да провери у којој је фази решавање његовог предмета избором назива службе и уносом броја предмета, моћи ће да закаже пријем код руководилаца служби, и да избором службе и уносом броја предмета од понуђених датума и термина бира онај који му највише одговара, као и да закаже термин за предају захтева.

„За сада, ово је могуће у Београду, а у припреми су и други већи градови“, каже директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић.

За сада не постоји могућност да запослени у катастру приме уплате административних такси, а у току је поступак да се директно на шалтеру, на ПОС терминалу омогући безготовинско плаћање картицама из система Дина, Виза, Мастер и Маестро.

ТопПрес/ Извор: Танјуг