Лекарима више неће моћи трајно да буде одузета лиценца за рад, предвиђено је новим Закон о здравственој заштити који је недавно ступио на снагу. Дозволу за рад могу да изгубе само привремено до брисања из казнене евиденције.

Примера ради, уколико је лекар за неко кривично дело осуђен на казну до годину дана затвора, по сили закона из казнене евиденције брише се након пет година од извршења казне и тада му се враћа дозвола за рад и може да почне несметано да ради.

Директор Лекарске Коморе Србије др Милан Динић каже да је трајно одузимање лиценце била неправда према лекарима, јер сваки грађанин има право на рехабилитацију.

„Више не постоји могућност да лекар трајно изгуби дозволу за рад, већ привремено по одлуци суда и док не буде избрисан из казнене евиденције“, појашњава Динић за Танјуг.

До сада је постојао члан Закона о здравственој заштити који каже да лекар који је осуђен за тешко дело против здравља људи, трајно губи право на обављање лекарског позива.

Динић сматра да је тај члан сада боље формулисан, па је дефинисано да се лиценца не губи трајно, већ до брисања из казнене евиденције.

Подсећа да сада Етички одбор Лекарске коморе Србије, на основу пресуда цивилних судова, доносио одлуку о достојности лекара за обављање лекарском професијом, те да су углавном потврђиване одлуке суда.

„Практично ово сада је неповољније за лекаре, зато што период брисања из казнене евиденције може да буде дупло дужи од казне на коју је осуђен пред судом. Са друге стране оно што је олакшање за колеге, то је да је укинуто трајно одузимање лиценци“, истакао је Динић.

Додаје да се лиценце лекарима могу да одузму и Суд части ЛКС по пријави пацијента, породице или другог лекара, уколико се не води цивилни судски поступак и да се тада лиценце одузимају максимално на пет година.

Од 2010. године до данас Суд части примио је 924 пријаве на рад лекара. Пријаве су упућивали пацијенти, породица, али и свака пета била је да се лекар жали на рад свог колеге.

Динић каже да је половина пријава одбачена као неоснована, да су за остале пријаве покренути поступци и да је до данас изречено око 60 осуђујућих пресуда.

„Суд части одузима лиценце максимално до пет година, колико дозвољава Закон о лекарској комори Србије“, појаснио је он.

Доста лиценци у том периоду, додаје, је одузето од стране Етичког одбора, који је поступио по одлукама цивилног суда где је доказана кривица лекара па је цивилно осуђен за забрану обављања лекарске професије за одређени период.

Према писању медија, до краја 2017. године четири лекара су трајно изгубили лиценцу за рад. Прво је дозволу изгубио дечји хирург из Крагујевца због „несавесног лечења“ мале Миле Андрић. Он је осуђен на осам месеци затвора, а ЛКС му је трајно одузела лиценцу због тешког дела против здравља људи.

Затим је лиценца трајно одузета гинекологу из Ниша, који је због смрти породиље осуђен на две и по године затвора. Трајно је лиценцу изгубио још један гинеколог и то због смрти бебе на рођењу у Неготину, где је на суду доказано да је беба умрла због неадекватног порођаја, а гинеколог осуђена на годину дана затвора.

Четврта лиценца одузета је лекару из Панчева који је правоснажно осуђен на 10 месеци затвора.

ТопПрес/ Извор: Танјуг