Наследници имовине и новца, деца и најближи сродници, често се нађу у недоумици шта треба да учине с доспелом, а неисплаћеном пензијом која је стигла након смрти пензионера. Да ли се тај новац враћа пензијском фонду, или ипак припада онима који су остали као наследници.

И док се раније дешавало да се наследницима „ослади“ да годинама после смрти примаоца пензије, наставе да је подижу, данас је та могућност сведена на минимум, јер матичари имају законску обавезу да Фонд ПИО о смрти пензионера обавесте у року од три дана од дана издавања извода из матичне књиге умрлих.

Тако је збуњен био и син, један од тројице наследника, коме је после оставинске расправе допало да наследи заостала очева примања. Знао је, каже, да је отац требало да прими још један део пензије од око 32.000 динара, али не зна да ли је постојао рок до када је тај новац морао да подигне. Осим тога, каже, угасио је у међувремену очев текући рачун.

Браћа су се договорила да већи део имовине деле на три равне части, али су се одрекли поделе пензије у корист само једног, па он пита шта је потребно да би доказао да је он наследник.

У Фонду за пензијско и инвалидско осигурање кажу да је сва имовина, па и неисплаћене пензије по смрти корисника, предмет оставинске расправе, и припадају законским наследницима. Што подразумева спровођење оставинског поступка, како је законима и регулисано. Фонд поступа у складу са решењем о наслеђивању. Дакле, доспели, а неисплаћени износи пензија, који припадају кориснику до његове смрти, исплаћују се наследнику који је утврђен правноснажним оставинским решењем надлежног суда.

По окончању оставинске расправе, потребно је доставити оставинско решење служби исплате пензија у филијали фонда која је исплаћивала пензије. Потребно је доставити и пензијски чек, копију личне карте лица коме ће се извршити исплата доспелих неисплаћених пензија и податке о броју текућег рачуна законског наследника на који треба извршити уплату.

Дакле, наследник у овом случају треба ПИО фонду да достави свој број текућег рачуна на који ће му се доспела, а не исплаћена очева пензија уплатити. Упитани, шта у случају ако покојник нема наследнике или се нико не јави да се новац расподели, да ли у том случају све остаје ПИО фонду, одговарају да док год се не донесе судско решење о наслеђивању у коме су утврђени законски наследници, нема исплате. Односно доспели, а неисплаћени износи пензије остају на рачуну фонда. У случају да су сва три брата делила ове 32.000 динара сваки од њих би морао да достави копију рачуна и новац би им на равне части био уплаћен. Исто правило важи, кажу у ПИО фонду и случају да се ради о иностраним пензијама које фонд исплаћује пензионеру који не живи у Србији.

На питање постоји ли и даље могућност злоупотреба, јер се раније дешавало да матичар не пошаље на време умрлицу у пензијски фонд па они несметано наставе да исплаћују пензију, у ПИО кажу да, уколико се накнадно утврди да је кориснику пензије исплаћено више средстава, односно пензија након његове смрти, било на текући рачун отворен код пословне банке, на кућну адресу пензионера или посредством пуномоћника, фонд спроводи поступак повраћаја средстава. И то тако што потражује целокупан износ више исплаћених средстава, односно пензија од оног ко је новац добио.

Уколико у поступку повраћаја више исплаћених средстава, односно пензија, фонд утврди да је било незаконитих радњи приликом примања пензија након смрти корисника, фонд у том случају покреће поступак накнаде штете у складу са законима.

Како би се избегле злоупотребе наследника, или оних који су од стране самог пензионера били овлашћени да му за живота подижу пензију, донет је посебан закон којим је предвиђено да се уписивање у матичну књигу умрлих аутоматски прослеђује судовима и ПИО фонду, како би држава одмах престала са исплатама.

Кад чек грешком премине

Било је случајева да се неко грешком прогласи преминулим, а да то „покојник“ сазна тек када схвати да му не стиже пензија ни на рачун, а ни на кућну адресу. Такав је пре неколико година био случај с једним тада 79-годишњим пензионером из Новог Сада. Наиме, из болнице је било издато обавештење да је преминуо и о томе су обавештене све службе па и ПИО који је поступио

у складу с законском процедуром која се односи на обавештење о смрти.

Некада се међутим, ове информације не добију у законском року, јер извод стигне са закашњењем или чак и не стигне никад. Један од најчешћих начина да фонд сазна за смрт пензионера је када породица дође

да наплати погребне трошкове, као и повраћај пензије коју на повратници евидентира поштар у случају исплате пензије на кућну адресу.

ТопПрес/ Извор: Политика, Јасна Петровић-Стојановић