Народна банка Србије је на данас одржаној ванредној седници Извршног одбора усвојила одлуке којима се прописује застој у отплати обавеза дужника (мораторијум). Имајући у виду неопходност очувања достигнутог нивоа и даљег јачања стабилности финансијског система у условима потенцијалних ризика узрокованих ванредном здравственом ситуацијом у земљи НБС је донела Одлуку о привременим мерама за очување стабилности финансијског система и Одлуку о привременим мерама за даваоце лизинга у циљу очувања стабилности финансијског система.

Поводом усвојених мера гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић је изјавила да је финансијска стабилност неопходна и у редовним и посебно у ванредним околностима у земљи.

„Народна банка Србије у координацији са другим државним органима предузима и предузимаће све што је неопходно да заштити стабилност и у ванредним околностима олакша позицију грађана и привреде Републике Србије. Свест о неопходности одговорног понашања свих тржишних учесника је у овим осетљивим тренуцима од непроцењивог значаја за превазилажење тешкоћа са којима се можемо суочити“, каже Табаковић, наводи се у саопштењу НБС. Мораторијум је прописан за све дужнике који то желе (физичка лица, пољопривреднике и предузетнике и привредна друштва), а подразумева застој у отплати обавеза који не може бити краћи од 90 дана, односно од трајања ванредног стања које је уведено због пандемије.

У том периоду дужник неће бити у обавези да отплаћује своје обавезе по основу кредита односно лизинга. Свакако, кажу у НБС, дужници банке односно примаоци лизинга ни након почетка примене ових мера нису спречени да редовно измирују своје обавезе.

„Током трајања ванредног стања банка, као ни давалац лизинга неће обрачунавати затезну камату на доспела а неизмирена потраживања и неће покретати поступак извршења односно принудне наплате, нити ће предузимати друге правне радње у циљу наплате потраживања од клијената“, кажу у НБС.

Поред тога, банка као ни давалац лизинга од дужника неће моћи да потражују накнаду било којих трошкова у вези са применом усвојених прописа.

„У циљу транспарентности и недвосмисленог информисања својих клијената, у складу са наведеним прописима банке и даваоци финансијског лизинга дужни су да обавештење о понуди застоја у отплати обавеза објаве на својим интернет презентацијама, чиме ће се сматрати да је обавештење достављено свим клијентима (дужницима банке, односно примаоцима лизинга)“. Уколико клијент у року од десет дана од објављивања овог обавештења не одбије наведену понуду, кажу надлежни, сматраће се да прихвата мораторијум без било каквих обавеза одласка у банку.

Управо истеком овог рока мораторијум почиње да производи правно дејство али ће дужници бити у могућности да отплаћују своје обавезе.

„Мере су одмерене с посебном пажњом и узимајући у обзир потенцијално суочавање са тешкоћама у отплати обавеза како грађана тако и привредних субјеката и потребу превазилажења негативних ефеката по грађане и привреду, услед могућности суочавања са тешкоћама у отплати обавеза дужника банке, односно примаоцима финансијског лизинга, која с обзиром на новонасталу ситуацију објективно постоји“, каже се у саопштењу.

Народна банка Србије наводи да непрекидно прати ситуацију у финансијском сектору, што како објашњавају није изузетак ни у овим ванредним околностима, те ће вршити надзор над применом нових одлука и пажљиво анализирати ефекте усвојених прописа.

ТопПрес/ Извор: Информер, Танјуг