У Србији су ступиле на снагу измене Правилника о оцењивању у основним и средњим школама.

Муке наставника како да закључе оцене ђацима у другом полугодишту, односно на крају школске године, због наставе на даљину, решене су тим изменама.

Новина је да нема доње границе колико оцена ученик треба да добије у току полугодишта, па је могуће да ученик из неког предмета буде оцењен само једном и да се на основу те оцене изведе закључна.

Измењени део Правилника о оцењивању који треба да помогне наставницима гласи:

„Ученику који није оцењен најмање четири пута из обавезног предмета и изборног програма други страни језик у току полугодишта, односно најмање два пута у току полугодишта уколико је недељни фонд обавезног предмета, изборног програма и активности један час, не може да се утврди закључна оцена, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће оценити ученика потребан број пута“.

„То значи да у овом тренутку, када се настава не организује непосредно у школи, већ се реализује путем учења на даљину ученику се може закључити оцена, иако има мањи број оцена“, каже за Тањуг државни секретар у Министарству просвете Душан Кићовић.

Напомиње да је већина ученика добила најмање по једну оцену до увођења ванредног стања да ће до краја године бити прилике да добију бар још једну оцену.

Из Министарства наводе да ђаци из српског и математика свакодневно имају обавезу да раде домаће задатке,а самим тим могу да добију и по две оцене. Из предмета чији је недељни фонд један или два часа, наставници могу у дневник да упишу једну до две оцене до краја школске године.

Истичу да бројчаним оценама наставници могу да оцењују активност ученика, домаће задатке, провере знања.

Према Правилнику о оцењивању закључна оцена утврђује на основу свих појединачних оцена које су унете у дневник од почетка школске године и закључна оцена не може да буде већа од највеће појединачне оцене уписане у дневник.

ТопПрес/ Извор: Танјуг