tanjug infotanjug info

Од четвртка, 1. марта званично почињу са радом посебна одељења тужилаштва и судова за борбу против корупције, па се нови велики удар на „високу“ и „ситну“ корупцији на свим нивоима у јавном и приватном сектору у Србији може очекивати врло брзо.

 Специјализовани тужиоци и њихови нови сарадници – финансијски форензичари су већ радпоређени у четири регионална одељења на челу са београдским центром у Тужилаштву за организовани криминал.

Наиме, у четвртак, 1. марта почиње примена новог Закона о организацији и надлежности државних органа у борби против организованог криминала, корупције и тероризма, који посебан акценат ставља на откривање коруптивних и финансијских кривичних дела.

На челу нове организационе мреже биће Тужилаштво за организовани криминал (ТОК), које ће процеусирати кривична дела „високе корупције“, у којима имовинска вредност прелази 200 милиона динара.

Регионални центри тужилаштва биће стационирани у Новом Саду, Нишу и Краљеву и бавиће се случајевима корупције против осумњичених којима се на терет ставља неки вид злоупотребе, која је мања од 200 милиона динара.

Закон је предвидео да одељење тужилаштва за борбу против корупције у Београду броји 20 – 25 заменика јавних тужилаца, у Новом Саду 15 – 20, у Нишу и Краљеву по 10 – 15.

У тим одељењима радиће посебно едуковани тужиоци и финансијски форензичари, који ће заједно учествовати у кривичном гоњењу окривљених за финансијски криминал и корупцију, док ће се у нарочито компликованим случајевима формирати „ударне групе“ сачињене од свих актера потребних за ефикасан кривични прогон.

Задатак финансијских форензичара биће да помажу јавном тужиоцу да одлучи најпре има ли места покретању кривичног поступка, а потом и да прибави што квалитетније доказе и да их успешно представи пред судом.

Закон предвиђа и да ТОК и регионални центри сарађују и размењују информације са службеницима за везу из других државних органа, како би преко њих био осигуран бржи и квалитетнији проток информација.

Службеника за везу имаће тако Пореска управа, Пореска полиција, Управа царина, Народна банка Србије, Управа за спречавање прања новца, Агенција за привредне регистре, Централни регистар хартија од вредности, Агенција за приватизацију, Државна ревизорска институција, Служба за катастар непокретности, Агенција за борбу против корупције, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено осигурање, Републицка дирекција за имовину Републике Србије и Управа за јавне набавке.

Све судије и тужиоци, њих преко 250 који ће судити ова кривична дела прошли су специјалну обуку на Правосудној академији, мада неће сви почети да раде 1. марта.

Тужилаштва су новом систематизацијом предвидела запослење форензичара, а у тужилаштву за организовани криминал у Београду већ су запослена су два финансијска форензичара.

У складу са новом организацијом тужилаца и ефикаснијом борбом против корупције, од 1. марта ће почети и примена осам нових кривичних дела у вези са привредом, уз раније постојећих 25.

На списку нових кривичних дела у обављању привредне које предвиђа Кривични законик делатности су превара, проневера, злоупотреба заступања у обављању привредне делатности, злоупотреба послова управљања и надзора у обављању привредне делатности, злоупотреба у поступку приватизације, примање мита , давање мита у обављању привредне делатности.

Тужилаштво за организовани кримина наравно бавиће се и кривичним делима, које је већ раније предвидео закон: утајом пореза и злоупотребама овлашћена, положаја, злопотребама у вези са јавном набавком, злоупотреба монополистичког положаја, проузроковање стечаја, одавање пословне тајне, фалсификовање новца, фалсификовање хартија од вредности, прављење, набављање и давање другом средстава за фалсификовање и прање новца…

ТопПрес/ Извор: Танјуг