Нови пакет пореских закона, као и измене и допуне постојећих, које је Скупштина Србија усвојила почетком децембра прошле године, данас ступају на снагу, док се почетак примене одређеног броја донетих закона очекује током године.

На листи су бројна законска решења попут Закона о порезу на добит правних лица, о порезима на имовину, на употребу, држање и ношење добара…

За привреду је можда и најзначајније што један пакет законских мера подразумева смањења намета на рад.

У питању је повећање неопорезивог дела зараде са 15.300 на 16.300 динара, као и смањење стопе доприноса на терет послодавца са 12 на 11,5 одсто.

Тиме се укупно оптерећење зарада смањује са 62 на 61 проценат.

– Поред тога је уведен читав низ подстицајних мера које се тичу запошљавања нових и новонастањених лица. Тиме ћемо поспешити запошљавање младих људи током 2020. године – каже државна секретарка у Министарству финансија Славица Савчић.На снагу ступају пореске олакшице које се односе на компаније које повећавају број запослених или она предузећа која запошљавају лица која нису била у радном односу током 2019. године.

Постоје и подстицаји за грађане Србије који живе у иностранству, а уколико се врате и запосле у Србији.

За њих је предвиђено смањење основице за обрачун пореза и доприноса од 70 одсто у периоду од пет година.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Предлог закона о доприносима за обавезно социјално осигурање предвиђају, на пример, продужење рока за коришћење старих пореских олакшица за запошљавање нових радника до 31. децембра 2020. године.Према речима надлежних, измењени Закон о порезу на доходак грађана прецизније дефинише ко има статус паушалца, па ће се тако знати да ли и када користе годишњи одмор, где обављају посао, да ли се посао одвија у просторијама послодавца, као и да ли већи део прихода један предузетник остварује од само једног послодавца.

У првом кварталу 2020. објашњава Савчић, ресорно министарство ће радити на припрема подзаконских аката и прописа који прате све ове донете законе.

Укидање пореских пријава за грађане такође је једна од новина која ступа на снагу.

Затим, сви послови који буду закључени код нотара, аутоматском разменом података биће прослеђени у локална пореска одељење, што ће грађанима, каже, уштедети време и новац.

На листи нових законских решења која ступају на снгу у 2020. години су и Закон о извршењу и обезбеђењу, којим се уводи анонимно и електронско јавно надметање за непокретности које се продају у извршном поступку.Закон о алтернативним инвестиционим фондовима примењиваће се од 19. априла, а доноси нове могућности финансирања али и средњих предузећа у виду „цроwдинвестинг“-а односно групног финансирања кроз које већи број инвеститора улаже мање суме новца.

Од 1. јула креће примена Закона о јавним набавкама који би требало да донесе ефикасније спровођење поступака јавних набавки, смањење трошкова и административног оптерећења и наручиоца и понуђача, веће учешће малих и средњих предузећа у поступцима јавних набавки…

ТопПрес/ Извор: Танјуг