Да би добили дозволу за рад вртићи морају имати двориште, противпожарне излазе, обезбеђену заштиту објекта, адекватан прилаз. Ово су најзначајније новине новог Правилника о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколских установа, који је усвојило Министарство просвете.

Нове одредбе највише ће погодити вртиће у Београду, јер их је ту највише, али раде и у другим градовима широм Србије. Отварање приватних вртића у престоници, после увођења субвенционисаног боравка малишана, постао је уносан бизнис, па је њихов број од 2015. године, са 52 порастао на чак 346. Због нађених неправилности код неких приватника, најављено је да ће бити пооштрени критеријуми за добијање дозволе за рад.

Иако су за новине сазнали тек неколико дана пре објављивања, у Удружењу приватних предшколских установа Београда истичу да подржавају увођење реда у овој области и сагласни су са новинама, које доноси нови Правилник.

Вртићи раније нису били у обавези да имају двориште, нити је у елаборату који се подносио приликом отварања требало приложити документацију о противпожарној заштити, санитарним условима, заштити објекта – објашњава Душанка Тасић, председник Удружења приватних предшколских установа Београда. – Све то смо морали имати, али није било неопходно да се приложи у писаном облику, уз елаборат. Нови правилник је прецизирао и да малишани могу боравити само у приземљу и на првом спрату, као и да не сме да буде вртића у сутерену, што се дешавало.

Наша саговорница истиче да је требало направити ред у овој области, јер није исто када се обданиште отвори у кући или се за то изнајми стан у згради. Она додаје да су новим правилником, осим новина, конкретизовани услови.

– Обданишта која раде, а немају испуњене ове услове, мораће да се прилагоде у одређеном временском року – истиче Тасићева. – То је био и наш предлог, када смо имали сусрет са надлежнима из Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Како наводе у Министарству просвете, науке и технолошког развоја услови прописани Правилником, садрже минимум захтева које оснивач предшколске установе треба да обезбеди. Простор, опрема и дидактичка средства треба да буду у функцији васпитно-образовне делатности, поштујући притом да целокупан простор установе буде безбедан и подстицајан за активности, у складу са законом.

– Правилници који су престали да важе донети су пре 25 година, те је било неопходно доношење новог у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању, новим законом којим се уређују основе система образовања и васпитања и новим педагошким, архитектонским, здравственим, санитарно-хигијенским, еколошким и другим захтевима, у најбољем интересу деце предшколског узраста – истичу у Министарству.

Нова правила

Правилник је ступио на снагу 19. фебруара и од тада се примењује у поступку верификације предшколских установа. Поступци започети до дана ступања на снагу овог правилника окончаће се по до тада важећим прописима.

– У поступку утврђивања испуњености услова у погледу простора, опреме и дидактичких средстава, по захтевима за верификацију нових предшколских установа, као и за верификацију постојећих установа у новом седишту или издвојеном одељењу, релевантан је нови правилник – кажу у Министарству.

Лоша заштита од пожара

Управа за ванредне ситуације контролисала је, у октобру прошле године, противпожарну заштиту у приватним предшколским установама у престоници. Резултати су били поражавајући, јер већина није имала ПП апарате, излаз за евакуацију или је прилаз објекту био неадекватан. Инспектори су затекли два вртића у сутерену, што није дозвољено, а нису била у тим просторима приликом верификације и добијања дозволе.

ТопПрес/ Извор: Вечерње новости, Б. Борисављевић