Од 2021. рок отплате кеш кредита шест година

Од 2021. рок отплате кеш кредита шест година

Банке у Србији ће од 1. јануара следеће године одобравати готовинске и потрошачке кредите, изузев стамбених и оних за куповину аутомобила, с роком отплате који ће бити краћи за још годину дана у односу на 2019.

Прописима Народне банке Србије, који се примењују од почетка ове године, рок отплате ових кредита је већ скраћен са десет на осам година, од идуће ће се одобравати с роком враћања најдуже на седам година, док ће 2021. тај рок бити скраћен на шест година.

Смисао уведених мера је, кажу за Танјуг у НБС, подстицање опрезног преузимања ризика од стране банака њиховим усмеравањем на одрживо кредитирање и избегавање прекомерне изложености одређеним врстама кредитних производа, без увођења административне мере забране појединих видова кредитирања.

Поручују да то треба да допринесе спречавању негативних последица по грађане и по финансијску стабилност у Србији, тако што отклања ризик од стварања нових проблематичних кредита.

За десет месеци ове године укупни кеш кредити становништву су повећани за 53,90 милијарди динара, односно 13,15 одсто, наводе у Народној банци Србије.

Готовински кредити узети на осам и више година, смањени су за 38,39 милијарди (27,22 процената), што је кажу, ефекат донетих прописа и нових показатеља ризика које примењује централни регулатор.

Свако кредитирање на дуже рокове од прописаних, додају из НБС, и даље је дозвољено али ако банка након тога одржава одговарајући ниво капитала.

Како објашњавају, банка је у обавези да умањује свој капитал за целокупан неотплаћени износ главнице таквог потраживања од дужника све до коначне отплате кредита ако у току 2019. године одобри потрошачки кредит (осим за куповину моторних возила), готовински или други кредит, а који није стамбени ни „минус“ по текућем рачуну, и чији је уговорени рок отплате осам и дуже од осам година.

„У току наредне 2020. године, банка ће бити дужна да умањује свој капитал на исти начин уколико одобрава наведене врсте кредита на седам и више од седам година, док се ово правило почев од 1. јануара 2021. године примењује на све кредите чији рок отплате буде уговорен на шест и више од шест година“, кажу у Народној банци.

Ова мера се, како истичу, не односи на стамбене кредите нити на „минус“ по текућем рачуну.

ТопПрес/Извор: Танјуг

KOMENTARI