Од уплате за јануар ове године важе нове основице осигурања, које су за 5,79 одсто више у односу на претходну годину

Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају.

По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица осигурања износи 35 одсто просечне републичке зараде за претходних 12 месеци, што је 25.801,00 динар, а највиша пет просечних плата, односно 368.590,00 динара, саопштио је Републички фонд за пензијско инвалидско осигурање.

„Допринос за пензијско и инвалидско осигурање је 25,5 одсто, што значи да ће се месечни издатак за самосталну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање кретати у распону од 6.579,26 до 93.990,45 динара“, наводе у Фонду.

Износи основица осигурања и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање важе за целу 2020. годину и доступни су грађанима на сајту Фонда и на огласним таблама у филијалама. Подсећају грађане који се определе за самосталну уплату доприноса по основу члана 15 Закона о ПИО, да је рок доспелости 15. у месецу за претходни месец.

„Једном изабрана основица може се променити, под условом да се поднесе нови захте““, кажу у ПИО. Такође, грађани који не желе више да уплаћују самостално доприносе у обавези су да поднесу захтев за престанак уплате. Из Фонда подсећају да право на самосталну уплату доприноса имају сва лица која су ван осигурања (незапослени, студенти, домаћице, ђаци…).

Услов је да су старији од 15 година, да имају пребивалиште у Србији, да нису корисници пензије остварене у Србији или у држави са којом је закључен међународни уговор о социјалном осигурању.

Такође, додају, услов је и да није наступио неки од случајева по основу којих се остварује право, на пример, навршење година живота прописаних за стицање права на старосну пензију, инвалидност…

ТопПрес/ Извор: Танјуг