Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) расписао је Оглас за пријем захтева за упућивање корисника пензија на рехабилитацију за 2024. годину.

Како се наводи у саопштењу, пријаве на оглас се подносе од 9. јануара, закључно са 25. јануаром 2024. године.

Право на 10-дневну бесплатну рехабилитацију у бањама и лечилиштима Србије имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија, који имају пребивалиште на територији Србије и чија је пензија до 39.850 динара.

Потребно је и да корисници осим пензије немају друга лична примања и да нису користили рехабилитацију, почев од огласа за 2020. годину.

У саопштену ПИО фонда се додаје и да право да се јаве на оглас имају и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и који примају пензију из иностранства, а под условом да је збир тих пензија до 39.850 динара.

Истиче се да се уз пријаву подноси и пензијски чек, доказ о висини пензије из иностранства, попуњена изјава на прописаном обрасцу, где жели да се користи рехабилитација, као и то да осим пензије корисник нема других личних примања и да није користио рехабилитацију по огласу у последње четири године.

Потребно је да корисник поднесе и изјаву да се овлашћује ПИО фонд да у његово име и за његов рачун закључи уговор о пословној сарадњи са установом у којој ће користити право на рехабилитацију, као и расположиву медицинску документацију уколико је корисник поседује, али да она није обавезна.

Пријаве се подносе удружењима, односно одборима корисника пензија са подручја филијале ПИО фонда на којој корисник има пребивалиште, а могу се поднети и у најближој организационој јединици Фонда, уколико пензионер у време подношења пријаве борави ван свог места становања.

Наглашава се да корисници са територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије те покрајине, пријаве подносе најближој филијали ПИО фонда према месту пребивалишта, односно боравишта.

Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.

Ранг листа пензионера који испуњавају услове за упућивање на рехабилитацију објављује се 24 радног дана од дана истека огласа, а на ранг листу се може поднети приговор надлежној комисији у року од пет радних дана од дана њеног објављивања на огласној табли.

Комисија је дужна да у року од пет дана размотри приговоре, обавести подносиоце приговора и утврди коначну ранг листу корисника пензија који су остварили право на рехабилитацију, коју објављују на огласним таблама организација корисника пензија – Савеза пензионера Србије и Удружења пензионера Србије „Независност“, Дирекције Фонда, Покрајинског фонда и филијала Фонда.

ТопПрес/ Извор: Танјуг