Топола – Одборници Скупштине општине Топола на данашњој 24 седници разматрали су предлог Одлуке о висини стопе пореза на имовину. Одлучено је да стопа од 0,40 одсто буде за правна лица, 0,20 одсто на земљиште и 0,38 одсто за непокретности за физичка лица. Одборници су разматрали и Предлог Одлуке о другој измени и допуни Плана генералне регулације насеља Топола. Овај Предлог је усвојен а детаљним образлагањем утврђено је да ће обилазница спајати државне путеве Ib реда (Младеновац – Топола – Крагујевац ) и IIa реда (Топола – Доња Шаторња – Рудник), простире се у југоисточном делу насеља Топола у дужини од 2800 м. Траса обилазнице је дефинисана Планом  Генералне регулације.

На седници се разматрао и Предлог Одлуке о другој измени и допуни одлуке о правима на материјалну подршку и услуге социјалне заштите као и Предлог Одлуке о формирању социјалног сервиса за помоћ у кући. Обе одлуке су након гласања одборника усвојене.

Одборници су једногласно усвојили Предлог Одлуке да се раскине уговор о поверавању обављања комуналне делатности управљања отпадом кроз реализацију пројекта изградње линије за сепарацију и рециклажу комуналног отпада и биогасне станице закључен између општине Топола и привредног друштва „Greenenko Top“ д.о.о Топола.

Одборници су упознати са усвојеним извештајем о приходима и  примањима, расходима  и издацима општине Топола за период од 1.1 – 30.09.2018 године.

Потврђен је мандат одборнику Миленић Ненаду из села Доња Трнава након чега је одборник положио заклетву.

ТопПрес