Топола – Председник Скупштине општине Топола, Драган Јовановић сазвао је за сутра, понедељак, 26 седницу Скупштине општине Топола. За ову седницу је предвиђено 28 тачака дневног реда.

Одборници ће разматрати извештај о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра „Букуља“ у току 2018. године. Пред одборницима ће се наћи Предлог статута општине Топола као и Предлог одлуке о начину коришћења површине јавне намене у дане одржавања манифестација и вашара у Тополи.

Говориће се и о Предлогу Одлуке о усвајању Предлога Пројекта Јавно-приватног партнерства за услугу одржавања гробаља на територији општине Топола, Предлогу Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Топола, Предлогу Одлуке о оснивању буџетског фонда за подстицај развоја пословног сектора општине Топола.

Одборници ће доносити Решења о утврђивању престанка дужности директора Туристичке организације ,,Опленац“ Топола Љиљани Тодоровић из Тополе, као и доношење решења о именовању директора Туристичке организације ,,Опленац“ Топола.

Разматраће се Програм субвенција за 2019. годину ЈКСП „Топола“, али и разматрање Извештаја о раду Општинског правобраниоца општине Топола у периоду од 01.01. 2018. до 31.12.2018. године.

На седници Скупштине разматраће се Извештај о раду Туристичке организације „Опленац“ Топола за 2018. годину, Плана и Програма рада Туристичке организације „Опленац“ Топола за 2019. годину,

Седница ће се одржати у згради општине Топола са почетком у 9 часова.

ТопПрес