Топола – Председник Скупштине општине Топола, Драган Јовановић сазвао је за петак 24. јануар 35. Седницу скупштине општине Топола. За ову седницу предложен је дневни ред сачињен од 20 тачака.

Одборници ће разматрати извештај  о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра Букуља у току 2019. године, као и  Аналитичку оцену стања безбедности саобраћаја, услова и проблема у његовом одвијању на подручју ПС Топола од 1.01. до 31.12.2019. године.

Пред одборницима ће се наћи предлог  плана детаљне регулације урбанистичких подцелина ,,К1“ и ,,К2“ у Тополи, предлог Одлуке о погребним делатностима, предлог Одлуке о димничарским услугама, предлог решења о именовању председника, чланова и њихових заменика у Општинску изборну комисију, предлог решења о разрешењу Општинског правобраниоца и предлог решења о постављењу Општинског правобраниоца.

Разматраће се и план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за општину Топола, извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Топола за 2019. годину, план рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Топола за 2020. годину, финансијски извештај Културно туристичке манифестације „Опленачка берба 2019“, програм рада и Плана промотивних активности Туристичке организације „ Опленац“ Топола за 2020. годину.

Дневним редом је предвиђено разматрање и програма рада са Финансијским планом Културног центра Топола за 2020. годину, као и разматрање Извештаја о раду Спортског привредног друштва СОФК ,,Карађорђе“ д.о.о. Топола за 2018. годину, али и разматрање Плана рада Спортског привредног друштва СОФК ,,Карађорђе“ д.о.о. Топола за 2020. годину.

На дневном реду је и извештај о раду са финансијским извештајем за 2019. годину Друштва са ограниченом одговорношћу Агенције за рурални развој општине Топола, као и програма рада Друштва са ограниченом одговорношћу Агенције за рурални развој општине Топола за 2020. годину.

Одборници ће поред осталог разматрати и програм субвенција ЈКСП ,,Топола“ за 2020. годину.

Седница ће се одржати у згради Општине, на другом спрату, са почетком од девет часова.

ТопПрес