Топола – Општина Топола је упутила Јавни позив за суфинансирање пројеката медијских садржаја из буџета општине Топола у 2023. години, објављено је на сајту општине Топола.

Средства опредељена  за овај конкурс износе 1.400.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту  износи  20.000,00 динара, а највећи износ  средстава по пројекту износи  500.000,00  динара.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

На  Конкурсу може учествовати:

  1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом;
  2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања Конкурса  у дневном листу „  Данас“ и на интернет страници Општине Топола.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

ТопПрес