Општина Топола у програму Exchange 5

Општина Топола у програму Exchange 5

Топола – У Клубу посланика у Београду, представници 18 градова и општина Србије потписали су уговоре за спровођење пројеката у области управљања имовином у оквиру грант шеме програма Exchange 5. У име општине  Топола уговор је потписао председник општине Драган Живановић.

Укупна вредност пројеката износи око 3,5 милиона евра. Донација Европске уније износи око три милиона евра, а остатак представља суфинансирање од стране корисника. Предвиђено трајање пројекта је од 12 до 18 месеци.

Програм Exchange 5 финансира Европска унија из средстава IPA 2014 почев од априла 2017. године. Министарство државне управе и локалне самоуправе је корисник Програма у смислу индиректног управљања средствима, а значајну улогу има и Министарство финансија. Подршка у области управљања имовином усмерена је на подизање финансијских капацитета локалних самоуправа и конкурентности домаће привреде. Програмске активности су у функцији унапређења ефикаснијег спровођења Закона о јавној својини на локалу, других системских прописа и пратећих подзаконских аката. Програм подржава локалне самоуправе у процесу пописа и евиденције јавне имовине која представља предмет преноса власништва на локалне самоуправе, као и успостављање одрживих организационих структура за управљање имовином, унапређење база података за вођење евиденције непокретности у складу са домаћим законодавством, финансирањем геодетских снимања надземних и подземних структура – објеката и мрежа, израде елабората за етажирање, припреме катастарских и топографских планова – мапа, израчунавањем вредности непокретности.

ТопПрес