Јавнобележничка комора Србије (ЈКС) позвала је данас грађане да чим буду имали неопходна документа потребна за упис у средње школе и факултете обаве оверу тих докумената у јавнобележничким канцеларијама, током радног времена.

Овера фотокопија сведочанстава и диплома неопходних за упис у средње школе, као и за први упис на факултет, јавни бележници обављају бесплатно током радног времена у свих 198 канцеларија широм Србије, напоменула је ЈКС у саопштењу.

Због тога је позвала грађане који имају потребу за овером било ког документа, посебно докумената чија је овера бесплатна, да тај посао заврше пре крајњег рока, како не би плаћали посебну накнаду за рад јавних бележника ван редовног радног времена.

У саопштењу се подсећа да јавни бележници такође не наплаћују оверу докумената за потребе конкурса за пријем у установе ученичког и студентског стандарда, као и за потребе конкурса за коришћење ученичких и студентских стипендија и кредита.

Поред овере ових докумената, код јавних бележника бесплатно се обављају и овере неопходне за упис у предшколске установе, као и за упис у основну школу.

Код јавних бележника у Србији, иначе, бесплатно се обављају и овере потписа и преписа или фотокопија докумената која се користе за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата.

Без накнаде се оверавају и исправе којима се обезбеђује финансијска подршка породици с децом, као и документација потребна за остваривање права жртава породичног насиља.

Поред тога, бесплатна је овера и докумената незапослених лица неопходних за заснивање радног односа, или других права која се остварују по том основу.

Прошле године, у периоду од 1. јуна до 6. јула јавни бележници у Србији урадили су 126.687 бесплатних овера, већином докумената потребних за упис.

Оверу потписа и преписа или фотокопија у Србији од марта 2017. године раде искључиво јавни бележници, осим у местима где јавних бележника још нема.

У овом тренутку, нису именовани још јавни бележници за подручја још четири основна суда – Димитровград, Књажевац, Мајданпек и Сјеница. У тим местима, оверу се и даље може обавити у судовима.

ТопПрес/ Извор: Танјуг