tanjug-tanjug-

Комплетан царински поступак биће компјутеризован. Папирне декларације и чекање на шалтерима спремају се за историју. Ово је једна од најважнијих измена које предвиђа нови Царински закон. Нацрт је усвојила Влада прошлог месеца, а на јесен ће бити пред посланицима.

Транзит робе у Србији је већ у потпуности компјутеризован. И то пре две и по године. Једноставнији увоз и извоз робе привреди би требало да донесе додатне уштеде, али да би се из употребе избациле папирне декларације, неопходно је унапређење информационог система, пишу Новости.

Нови Царински закон је већим делом усклађен са прописом Европске уније и предвиђа комуникацију између царинске службе и странака искључиво електронским путем – објашњава Веселин Милошевић, заменик директора Управе царине. – Да би папирне декларације постале прошлост и да би се прешло на електронско пословање, потребно је развити нове и надоградити постојеће ИТ системе. Тај посао захтева време, па је у ЕУ планирано да то буде најкасније до 2020. године. План је да наше пословање до 2023. године буде потпуно компјутеризовано.

Компјутерска порука

Камион робе натоварен у Турској, који је кренуо у Немачку, сада прати компјутерска порука. Она уместо папира креће кроз све земље којима камион пролази. Такав систем желимо да уведемо и када је реч о извозу и увозу робе – појашњава Милошевић. – Уводи се и нова подела царинских поступака за стављање робе у слободан промет. Новина је и то што ће смештај робе у слободне зоне постати посебан царински поступак – поступак слободне зоне. Установљено је и обавезно обезбеђење за већину царинских поступака, а укидају се царински поступци прераде под царинским надзором и активно оплемењивање у систему повраћаја, које се може одобрити и без обавезе да се роба поново увезе.

Поред тога, одредбама новог Царинског закона оснажује се и институт овлашћеног привредног субјекта. Рок у коме роба може да буде привремено смештена повећава се са 20 на 90 дана, док је укупан рок у којем роба може остати у поступку привременог увоза 10 година.

Сваки други динар у буџету

Управа царина је укупним приходима државног буџета лане учествовала са 48 одсто, што практично значи да је сваки други буџетски динар наплатила ова институција – истиче Веселин Милошевић. – Само у првих шест месеци 2018. године уплатили смо око 250 милиона евра више него лане. Наша обавеза је да наставимо тим темпом, што ће нам примена новог Царинског закона омогућити, пишу Новости.

ТопПрес/ Извор: Новости