Сви предузетници паушалци од данас до 25. јануара добиће решење о утврђеним обавезама за 2022. годину у своје пореско сандуче, најавила је Пореска управа.

Пореска је извршила обрачун пореза на приходе од самосталне делатности и доприноса за обавезно социјално осигурање за 2022. годину, за власнике самосталне делатности који порез на приходе од самосталне делатности и доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају на паушално утврђени приход (предузетници паушалци).

Такође, Пореска управа ће достављање решења о утврђеним пореским обавезама предузетницима паушалцима и извештаја о начину утврђивања паушалног прихода вршити у електронском облику постављањем у пореско сандуче посредством портала Пореске управе (еПорези).

Новоосновани предузетници-паушалци ће у року од 48 сати од дана регистрације оснивања привредног субјекта у Агенцији за привредне регистре добити извештај о начину утврђивања паушалног прихода и решења о утврђеној обавези у електронском облику у пореско сандуче посредством портала еПорези.

Решење се доставља у електронском облику преко портала Пореске управе и сматра се достављеним даном постављања на портал Пореске управе, сходно одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, наведено је у саопштењу.

Пореска подсећа да је за приступ порталу Пореске управе неопходан квалификовани електронски сертификат, који издаје пет сертификационих тела у Србији (МУП, ЈП ПТТ, Привредна комора Србије, Халцом, Е-Смарт Сyстемс).

Уколико приступ пореском сандучету врши друго лице у име предузетника паушалца, порески обвезник је дужан да то лице овласти.

Месечне аконтације по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за 2022. годину, уплаћују се са позивом на број у чијој је структури број одобрења за плаћање (БОП) додељен за 2022. годину.

Пореска управа напомиње да су у оквиру решења достављени примери попуњених уплатница за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање.

Порески обвезници се додатно могу информисати преко Контакт центра Пореске управе на бројеве телефона 0700 700 007 и 011/331 01 11, као и на шалтеру „Ваш порезник“ у 37 филијала Пореске управе широм Србије.

Обвезници фискализације који нису евидентирани као обвезници ПДВ на дан подношења изјаве о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију финансијску подршку остварују у износу увећаном за 20 одсто.
ТопПрес/ Извор: Танјуг