Пензионерима додатак од пет одсто остаје до новембра

Пензионерима додатак од пет одсто остаје до новембра

Пензионери с примањима до 34.000, који су недавно добили први део јануарске пензије, били су изненађени када на свом исечку нису видели додатно повећање уз пензију од пет одсто. Очекивали су да ће после усклађивања од пет одсто, које су добили за октобар и новембар, од децембра примити још једно увећање од пет одсто и да ће то заправо бити повећање на повећање. Уместо тога, на чеку пензионера с најнижим примањима стоји ставка „разно”, која их је додатно збунила.

Пензионерка З. Милановић из Београда, која се јавила нашој редакцији, каже да је пре октобарског повећања примала половину пензије од 13.920, те да је с корекцијом добила 14.617 динара, те да исто толико прима и сада, дакле, да од јануара нема нових пет одсто уз пензију. Њена исписница Д. Пилчевић, из Земун поља, жали се на исти проблем. Објашњава да је пре првог повећања у октобру 2018. примала 13.235, а с повећањем 14.215 и да од тада стално добија исти износ.

У пензионерским удружењима и савезима признају да и сами покушавају својим члановима да објасне да нема никаквог повећања од пет одсто и да ће им пензије које су добили у октобру и новембру прошле године бити исте до новембра ове године, до када важи уредба, само што ће им на пензијском исечку под ставком „разно” писати уз пензију пет одсто. Дакле, пензионерима пензија остаје иста, само се мења тај износ под разно и тих пет одсто не улази у основицу за обрачун пензије. То, практично значи да ће, када влада одлучи по којој ће формули од наредне године усаглашавати пензије, прво повећање бити на износ пензије од октобра 2018. Додатак уз пензију од пет одсто се тада неће узимати у обрачун.

У Министарству рада објашњавају да је половином децембра 2018. године влада донела Уредбу о исплати новчаног износа као увећања уз пензију за целу 2019. годину, чиме је продужена исплата новчаног износа као увећања уз пензију свим пензионерима чија је пензија до 34.003,9 динара.

Конкретно, пензионерима чија пензија за октобар и новембар 2018. године била до 26.643,75 динара, исплаћени су новчани износи као увећање уз пензију у висини од пет процената, а пензионерима чија је пензија била од 26.643,76 до 34.003,9 динара, исплаћени су новчани износи као увећање уз пензију у висини разлике између исплаћене пензије за септембар увећане за пет одсто и износа припадајуће пензије по закону, истичу у Министарству рада.

Ово практично значи да је овим пензионерима укупно примање за октобар (пензија и новчани износ) било за пет процената веће од износа пензије исплаћене за септембар 2018. године. Влада је, објашњавају, донела Уредбу о условима, висини, обухвату корисника пензија и динамици исплате новчаног износа као увећања уз пензију, која је ступила на снагу 27. октобра 2018. године. Тим документом је прописано да ће корисницима старосне, превремене старосне, инвалидске и породичне пензије, чија висина за месец октобар и новембар 2018. године износи до 34.003,9 динара, бити исплаћен новчани износ као увећање уз пензију.

Оно што је важно, истичу у Министарству рада, јесте да су овај износ пензионери примили уз октобарску и новембарску пензију, које су исплаћене у новембру и децембру, а износ повећања уз пензију је посебно исказан.

Изменама и допунама Закона о ПИО, чланом 207-а, прописано је да се корисницима старосне, превремене старосне, инвалидске и породичне пензије, у условима постојања фискалног простора, примања могу повећати исплатом новчаног износа као увећања уз пензију, зависно од економских кретања и финансијских могућности републичког буџета, при чему средства за ове намене не могу бити виша од 0,3 одсто БДП-а на годишњем нивоу. Услови, висина и динамика исплате овог новчаног износа, како је прописано, утврђују се актом владе, средства се обезбеђују из буџета Србије, изузев за октобар и новембар ове године, када средства обезбеђује фонд, док обрачун и исплату износа врши фонд уз пензију, закључују у ПИО фонду.

TопПрес/ Извор: Политика, Јасна Петровић Стојановић